Az ?letben rengeteg stresszforr?s ?r minket nap-mint nap. Ennek a hat?snak oly annyira ki vagyunk t?ve a megfesz?tett h?tk?znapi temp?, a munkahelyi szab?lyok, k?telezetts?gek, ?s a t?rsadalmi nyom?s v?gett, hogy egyszer?en musz?j valami stresszkezel?si met?dust kital?lnunk annak ?rdek?ben, hogy a fesz?lts?g k?ros hat?sait m?rs?kelj?k.

Ki ?gy ki ?gy vezeti le a h?tk?znapok ?ltal keltett fesz?lts?geket. Term?szetesen az optim?lis megold?s sosem a levezet?s, hanem a stresszorok megsz?ntet?se volna, de ennek hi?ny?ban k?nytelenek vagyunk valamivel oldani a stresszt. Mindenki tal?lkozik kih?v?sokkal, probl?m?kkal de a szok?saink amiket kialak?tunk magunknak, legyen az tudatos vagy tudatalatti, az ?let?nket form?lj?k. A megfelel? szok?smint?zatok kialak?t?s?val pedig az ?let elviselhet?bb? ?s boldogs?g-teljesebb? tehet?.

86

Az al?bbi lista olyan tippeket sorol fel, amikkel oldani lehet a fesz?lts?get, ?s alkalmaz?suk ?lvezhet?bb? teszi az ?letet alkot? perceket.

F?ld
Hihetetlennek t?nik els? hall?sra, de mez?tl?bbal a f?ld?n j?r?s bizony?that?an jav?tja a k?z?rzetet. Ennek pszichol?giai okai vannak; az ember ?vmilli?kig mez?tl?b j?rt, ?s az agyunk megszokta ezt az ?rz?st. A mez?tl?bas j?r?s egyfajta ?otthon? ?rzetet k?lcs?n?z aminek hat?s?ra megnyugszunk. Hiszen az ember ett?l a term?szetes ?rz?st?l elszakadt hiszen mindenhol mesters?ges talajon j?runk.

A tud?sok kimutatt?k, hogy a mez?tl?bas j?r?s cs?kkenti a stresszt, a f?jdalom ?rzetet, ?s az insomni?t (?lmatlans?g). M?r 15 percnyi mez?tl?bas j?r?s is ?rezhet?en j?t?kony hat?s?.

Napoz?s
A napoz?s nagyon sok j?t?kony eg?szs?g?gyi hat?ssal hozhat? kapcsolatba, bele?rtve a D-vitamin termel?st. A napf?ny szint?n el?seg?ti a szerotonin hormon termel?s?t, ami egy igen fontos neurotranszmitter.

Mozg?s
A testmozg?s bizony?tottan jav?tja a k?z?rzetet. Yoga, az aerobik a t?nc minden mozg?s jav?tja a k?z?rzetet ?s cs?kkenti a stresszt.

Csal?dtagok
Az emberek szoci?lis l?nyek ez?rt nagyon fontos az embert?rsakkal alkotott kapcsolatok ?pol?sa. T?bb id?t kell t?lteni a bar?tokkal, csal?dtagokkal, koll?g?kkal ?s szomsz?dokkal, mert ez nagyban hozz?j?rul a ment?lis eg?szs?g fenntart?s?hoz ?s kialak?t?s?hoz.

Alkalmazz pozit?v meger?s?t?seket
A kutat?sok is kimutatt?k, hogy a pozit?v gondolatok val?ban jav?tj?k az ment?lis eg?szs?get, s?t m?g a test?t is! Tudatos l?nyekk?nt megadatott nek?nk a lehet?s?g, hogy egyar?nt pozit?v ?s negat?v gondolatokat fogalmazzunk meg az elm?nkben, de ez viszont nyilv?nval?an kihat k?z?p, r?vid ?s hossz?t?von a k?z?rzet?nkre. Ha igyeksz?nk mindig a dolgok napos oldal?t szeml?lni akkor azzal komoly l?p?st tett?nk a stressz old?sa, ?s ezzel k?z?rzet?nk jav?t?sa fel?. Nagyon fontos, hogy ?nmagunk legjobb bar?tai legy?nk, ?s koncentr?ljunk az er?ss?geinkre, az el?rt pozit?v eredm?nyekre sem mint a hi?nyoss?gainkra. Az alap?tlet a negat?v gondolatok pozit?v gondolatokk? v?ltoztat?sa.

Csin?lj olyasmit amiben ?r?m?d leled
A stressz old?s?nak egyik tal?n legegyszer?bb m?dszere, ha olyan tev?kenys?get csin?lunk, amiben ?r?m?nket lelj?k. Legyen az ker?kp?roz?s, olvas?s, kert?szked?s, k?t?s, mind nagyszer? megold?s arra, hogy cs?kkents?k a bels? fesz?lts?geinket ?s felt?lt?dj?nk.

Kiz?r?s
A zenehallgat?s, sz?nh?zi el?ad?s megtekint?se, a j?t?k, mind olyan tev?kenys?g amivel kiz?rhatjuk egy kicsit a k?lvil?got. Ez egy j? strat?gia arra hogy cs?kkents?k a stresszt.

?lvezd a term?szetet.
A j? id?k bek?sz?nt?vel lehet?s?g?nk ny?lik arra, hogy ?lvezz?k a term?szet sz?ps?g?t. Menj?nk el kir?ndulni, s?t?lni, hegyet m?szni. A term?szetben az ember felt?lt?dik energi?val elv?gre mi is a term?szet r?szei vagyunk. Nagyon fontos, hogy a lehet?s?geinkhez m?rten a lehet? legt?bb id?t t?lts?nk a term?szetben.

Elszakadni a technol?gi?t?l
A telefon, a sz?m?t?g?p ?s egy?b ilyen jelleg? eszk?z?ket id?r?l id?re ?rdemes kikapcsolni. Az hogy manaps?g mindenki t?ls?gosan k?nnyen el?rhet? csak n?veli a stresszt az emberben. Ez egy ?jfajta ment?lis ?s szoci?lis probl?m?v? kezdi n?ni mag?t. N?ha ?rdemes otthon hagyni a telefont, ha valaki egy f?l ?r?ra a ?tmegy egy bar?tj?hoz te?zni, vagy ha olyan helyre megy?nk ahol nem t?lt?nk el t?l sok id?t, ?s telefont am?gy is le kell n?m?tani, p?ld?ul a k?nyvt?rban.

?lj a jelenben
Azzal hogy megpr?b?lunk a jelenre ?sszpontos?tani, nagyban hozz?j?rulunk ahhoz, hogy oldjuk a bels? fesz?lts?geinket. Ekkor ugyanis eltekint?nk a m?lt hib?it?l ?s a j?v? aggodalmait?l. A zen buddhista b?lcselet ?Legy?l jelen ott, ahol vagy? is pontosan ezt a tan?t?st szeretn? ?tadni. A pillanatban lenni, nem csak hogy oldja a stresszt, de egy?ttal hat?konyabb? is tesz az alkot?si folyamatokban vagy az edz?sben.

A fenti lista term?szetesen nem teljes, ?s ?nmag?ban csak egy kis r?sz azoknak a dolgoknak a halmaz?b?l, amit a stressz cs?kkent?s?re alkalmazhatunk. A felsoroltak ?nmagukban nem elegek, ?s a legjobb dolog az volna ha a stresszforr?sokat megsz?ntetj?k. De mindenk?ppen ?rdemes n?h?nyat k?z?l?k a szok?sunkk? tenni, ha eddig nem tett?k, p?ld?ul a s?ta, illetve a technol?gi?t?l val? ideiglenes elszakad?s. A stressz cs?kkent?se az egyik leg?get?bb probl?ma amivel a mai embernek meg kell k?zdenie. A fenti tan?csokat akkor is ?rdemes megfogadni ha nem ?rezz?k magunkat t?lhajszoltnak, hiszen amellett hogy stresszold? hat?s?ak, m?g eg?szs?gesek is.

 forr?s: Nyitott Elme = Nyitott sz?v


---
vissza az elejére