Solfeggio frekvenci?k  -  a sz?v hull?mhossza

A nyugati zen?ben az A hangot 1953ban a Nemzetk?zi Szabv?ny?gyi Szervezet ( ISO) 440Hzre szabv?nyos?totta, b?r a 432 Hz van harm?ni?ban a f?ld ?s az univerzum term?szetes rezonanci?j?val. Vesd ?ssze az ?si Solfeggio frekvenci?k csod?s, az univerzummal ?sszhangra hangol? hat?s?val, ?s azzal, amit Nicola Tesla mondott a 3-6-9 sz?mokr?l.

A vil?gegyetem vibr?ci?s / oszcill?ci?s jelleg?nek ?jrafelfedez?se, ?s sz?lesk?r? tanulm?nyoz?sa azt mutatja, hogy ez a kort?rs nemzetk?zi koncert hangmagass?g szabv?ny eg?szs?gtelen hat?st kelthet, vagy antiszoci?lis viselked?st okozhat az emberi l?nyek tudat?ban.

Az A = 432Hz, az ?gynevezett Verdi "A" egy alternat?v hangol?s, amely matematikailag ?sszhangban van a vil?gegyetemmel. A 432 Hz-en alapul? zene j?t?kony gy?gy?t? energi?t tov?bb?t, a matematika tiszta hangja, ami a term?szetben alapvet?."Ha meg akarod tal?lni az Univerzum titkait, gondolkodj energi?kban, frekvenci?kban ?s rezg?sekben!"  - Nikola Tesla


Mi az a 440 Hz?
 
"A 440 Hz egy term?szetellenes hangol?si frekvencia szabv?ny, mely elt?vol?tja a szent rezg?sek szimmetri?j?t ?s felhangjait, hadat ?zenve a nyugati ember tudatalatti elm?j?nek." - L. C. Vincent
Dr. Leonard Horowitz "Zenei Kultusz Kontroll" c?m? tanulm?ny?ban azt ?rja: "A zenei ipar ezt a megszabott tulajdons?g? frekvenci?t arra haszn?lja, hogy az embereket nagyobb agresszi?, pszichoszoci?lis nyugtalans?g fel? 'terelje', ?s ez az ?rzelmi stressz az embereket fizikai betegs?gekre hajlamos?tja."

A jelenlegi hivatalos hangsk?la cs?kkent?en hathat nem csak a fiatal gener?ci?k rezg?sszintj?re, hanem mindenki?re, a gondolatokat a zavar, diszharm?nia ?s az egys?g hi?nya fel? 'terelve', ami a test szintj?n  k?l?nf?le diszharm?ni?kon ?t, v?gs? soron betegs?gekhez vezethet.

A 432 Hz ?s a 440 Hz k?z?tti k?l?nbs?g. Hallgasd ?s ?rtsd meg!


Folytat?s>>


A szeretet 528 Hz frekvenci?jaA sz?ved a saj?t univerzumod k?zepe. A sz?veddel teremted a val?s?godat ... Befoly?solni tudod az energetika multidimenzion?lis vil?g?t a saj?t v?gyaidnak megfelel?en... l?gy h?l?s a forr?sra val? r?hangol?d?si k?pess?ged?rt. Emeld a tudatodat, hogy meg?rtsd, mi zajlik val?j?ban...

Hol kezden?d a tudatemel?sedet? A szeretet rezg?sszintje az 528 Hz, ?s ennek a frekvenci?nak az ad?-vev? ?llom?sa az emberi l?nyben a sz?vmez?.
 

Dr. Leonard Horowitz szerint az 528 Hertz az a frekvencia, amely k?zponti szerepet j?tszik a ?teremt?s zenei-matematikai m?trix?ban?. Minden m?s kor?bban felfedezett hangn?l jobban rezon?l a minden sz?vben megtal?lhat? ?SZERETET FREKVENCIA?.

A Szeretet frekvenci?ja egy ?Csoda? hang az eredeti szolf?zs zenei sk?l?n.  A kutat?k egym?st?l f?ggetlen?l meger?s?tett?k, hogy ezeket az alapvet? kreat?v frekvenci?kat haszn?lt?k az ?kori papok ?s gy?gy?t?k a fejlett civiliz?ci?kban ahhoz, hogy csod?kat m?veljenek ?s ?ld?st osszanak.

 

Victor Showell, matematikus az 528-as sz?mot meghat?roz?nak tal?lja az ?kori Pi, Phi eset?ben, ?s az arany k?z?p?t mindenhol nyilv?nval? a term?szetes megtervezetts?gben. Vic Showell ?s John Stuart Reid (az akusztikai kutat?sok ?s a kimatikai m?r?sek ?tt?r?je) bebizony?totta, hogy az 528 l?tfontoss?g? a k?r?k ?s a spir?lok szakr?lis geometri?ja sz?m?ra, amelyek ?sszhangban vannak a DNS fel?p?t?ssel ?s hidroszonikus szerkezet?talak?t?ssal.

 

Az 528 oszthat? hattal, ami a fizikai teremt?s egy ikonja. 5+2+8=15, ?s 1+5=6 a p?thagoraszi matematik?t alkalmazva). A 6-os szimb?lum t?kr?zi a ?csigavonalban t?rt?n? ereszked?st/al?sz?ll?st a mennyb?l a f?ld teljess?g?be?. Val?j?ban, a Szeretet frekvenci?ja sarkalatos lehet minden energi?nak ?s anyagnak a val?s?gba t?rt?n? k?zvet?t?s?ben/sug?rz?s?ban a fizikai t?rv?nyek szerint.

 

A Szeretet frekvenci?j?nak a meghat?roz?sa

 

Az 528-at a ?Csoda? hangjak?nt ismerj?k, amely figyelemrem?lt? ?s rendk?v?li v?ltoz?sokat hoz l?tre. Dr. Joseph Puleo a latin sz?t?rakat ?s a Webster?s Dictionary rejtett bejegyz?seinek felhaszn?l?s?val elemezte ki a hang jelent?s?t. A ?Mi? hangot ?gy jellemzik:

 

1. Rendk?v?li esem?ny, amely fel?lm?l minden ismert emberi er?t vagy term?szetes energi?t ?s isteni vagy term?szetfeletti oknak tulajdon?that?, kiv?ltk?pp Istennek.

 

2. Valaminek a kiv?l? vagy fel?lm?l? p?ld?ja; csoda, csod?latos dolog [1125-75]; ME <L Miraculum=Mira(Ri), ami csod?lni val?. fr (francia): megfigyel?s, megc?lozva a f?nyt. (gestorum: gesztus; mozdulatok, amelyek kifejezik a gondolatot, az ?rzelmet; minden olyan int?zked?s, kommunik?ci? stb., amelynek c?lja a hat?s.)

 

Az 528 Hz hang kapcsolatban ?ll a ?DNS-jav?t?ssal? is.


Folytat?s>>---
vissza az elejére