Peggy Phoenix Dubro a kollekt?v tudatr?l ?s az arany kegyelemr?l


A kollekt?v tudatr?l ?s bizonyos r?gz?lt mint?kr?l szeretn?k besz?lni. Ha megn?zed a kollekt?v tudatot abba t?bb k?l?nf?le hit van r?gz?lve. Van egy hit, amir?l ?n azt hiszem (nevet) hogy itt az ideje, hogy k?zelebbr?l is megvizsg?ljuk, az az, amelyik a vil?gv?g?r?l sz?l. Bizonyos civiliz?ci?k v?g?r?l. ?gy t?nik, hogy van n?h?ny, hmm? meghat?rozott alapelv, az egyik: ?Ha nem hiszed azt amit mi hisz?nk akkor elt?vozol, vagy szenvedni fogsz? ?s ezt minden vall?sban l?ttam m?r. Minden vall?sban megvan ez a fajta hit. L?ttam ezt a mi itteni kult?r?inkban is. Csak ez a bizonyos kult?ra fog fennmaradni, a t?bbi elt?nik. Ezt eg?sz ?letem sor?n megfigyeltem. ?s eljutottam oda, hogy meg?rtsem, hogy mik ezek a hitrendszerek.
Ezek nagyon, - ?n ?gy h?vn?m - nagyon alapvet? v?gyak egy bizonyos fajta egyes?l?sre. A v?gy az, hogy ha ugyanabban a dologban hisz?nk, akkor mi j?l kij?v?nk egym?ssal, ez?rt ha mindenki m?s elt?vozik, aki nem ?gy hisz, ahogyan mi hisz?nk, akkor j? es?ly?nk van a b?k?re a F?ld?n.

Nem sz?m?t, hogy te miben hiszel, mi lenne, ha csak hagyn?d, sz?momra ez nagyon fontos, hogy mi, akik ezt k?pesek vagyunk megtenni, akik k?pesek vagyunk megtartani a semlegess?g, a tolerancia ?s a b?kess?g, a b?k?s l?tez?s energi?j?t, mi ezt v?ss?k a kollekt?v tudatba. Mert nagyon sok ellentmond?sos gondolat nyomata van a kollekt?vben, ?s sok munk?t kell m?g elv?gezn?nk. Teh?t ahogy ti kifejezitek a sz?nd?kotokat, ahogy ?litek az ?leteteket, arra k?rlek, hogy gondoljatok erre ?s legyetek tudat?ban, hogy hozz?j?rulhattok a tolerancia energi?j?hoz. Val?j?ban a tolerancia a b?ke szintje. Gondolkodj el ezen, hogy ez mit jelent. ?s azt, hogy ez milyen hat?st gyakorol majd erre a kollekt?v bev?s?d?sre. ?s most szeretn?k megosztani veletek valami m?st. Most a munk?mnak egy ?j nagy fejezete sz?letett. A kegyelem reflexi?z?sa. Az bizonyos, hogy itt az ideje annak, hogy kifejezz?k a kegyelem energi?j?t. ?n ezt arany kegyelemnek h?vom. Az emberek szerte a vil?gban csod?lj?k az ?lomkeretes ?vegablakokat, ?s a k?l?nb?z? vall?sos k?peket, mi mindig hajlamosak voltunk arra, hogy a megvil?gosodottakat l?ssuk, akik k?r?l t?bb energia, vagy f?ny volt, akik aranyf?nyben ragyogtak, vagy tal?n feh?r f?nyt ?rasztottak. Mi van akkor, ha a megvil?gosod?snak ez az ?llapota, egy nagyobb ?sszerendezetts?g azzal, amit mi ?gy h?vunk; teljess?g. Mi van, ha a szents?g egyszer?en nagyobb teljess?get jelent. ?s mi van akkor, ha ebben a teljess?gben mi val?ban elkezdj?k meg?rteni, hogy mi mindny?jan ?sszek?ttet?sben ?llunk. Hogy kinyissak itt egy ajt?t, ott van az Internet, a technol?gi?nk, amivel embereket l?thatunk b?rhol a vil?gon, mi van akkor, ha csak azt tudjuk ez?ltal meg?rteni, hogy mennyire ?sszek?ttet?sben vagyunk egym?ssal. ?s ez az ?j paradigma, hogy m?gis hogy k?pesek legy?nk tisztelni, hogy mennyire egyediek is vagyunk mindny?jan. Tudod, tudom, hogy ez ?gy hangzik, mint egy nagy eszme. De mi van, ha ezt mi meg tudjuk tenni? csak egy kicsit ?azut?n egy kicsit t?bbet ?s egy kicsit m?g t?bbet kell tenn?nk. Mi n?ne ki bel?le? Teh?t ?n azt gondolom, hogy ez fontos. N?zz?k meg, hogy mi lett bev?sve a kollekt?v mez?be, hozzunk d?nt?seket, ?s ?n tisztelem a k?l?nf?le hiteket, amelyeket az emberek kultiv?lnak, ?s nem foglalkoztat, hogy ezek hogyan zavarj?k az ?n vall?si vagy kultur?lis n?zeteimet. Ez ink?bb egy felh?v?s arra, hogy tal?n tudunk tolerancia?rz?st teremteni,a k?l?nb?z? n?zeteknek egyfajta egyes?l?st, amely mag?val hozza majd a b?k?t a F?ld?n. Figyelj r?, hogy mit v?sel be a kollekt?vbe. Ahogy mindig mondj?k, te is hallottad m?r, ha meg akarod v?ltoztatni a vil?got, hol kezdjed? Saj?t magadn?l. Hat?rozd el magad, ?s ?n pont most osztottam meg veled egy defin?ci?t, hogy k?pes legy?l a kollekt?vba bev?sni a tolerancia ?rz?s?t, ?s m?gis megtartani a saj?t hitedet. Ez lehets?ges? Nos, ?n mindig mondom nektek, hogy a mesterl?t titk?t egy sz?val ki lehet fejezni, ?s tudom, hogy sokan, akik ezt n?zik, azok tudj?k m?r a v?laszt. Itt van, hogy mi a titka a b?k?nek a vil?gon: Gyakorl?s. Gyakorold a b?k?t az ?letedben! Tudom, hogy ez gyakorl?s, ?s nem fogod t?k?letesen csin?lni, minden alkalommal, amikor lehet?s?ged lesz gyakorolni, akkor n?veled ezt az energi?t ahogy bev?sed a kollekt?vba a tolerancia ?rz?s?t. Megegyezt?nk? Ha ?j paradigm?t ?p?t?nk, tegy?k meg. Elj?tt a kegyelem, az arany kegyelem ideje. Mindenki k?z?l?nk meghozhatja ezt a d?nt?st, ?s a kegyelem oszlop?v? v?lhat, egy olyan szem?lly? aki, hordozza a kegyelmet. Kegyelmet adhatunk magunknak ?s a t?bbieknek is, ?s az az igazs?g, hogy ha megosztjuk a kegyelmet , az exponenci?lisan n?vekszik.

Ford?totta: Bodn?r Vera
---
vissza az elejére