Pazar, ?m nem pazarl? - L?z?r Antal, Kossuth-d?jas ?p?t?sz ismertette a budajen?i passz?vh?z ?p?t?szeti koncepci?j?t

L?z?r Antal DLA, Kossuth-d?jas ?p?t?sz, egyetemi tan?r a tervei alapj?n 2010-ben Budajen?n elk?sz?lt passz?vh?z  ?p?t?szeti koncepci?j?t ismertette 2011. november 25-?n a Francia Int?zetben megrendezett Passz?vh?zak ?s Energiahat?kony ?p?letek szakmai konferenci?n. 

Egy lak?- ?s egy gazdas?gi ?p?let (az ?p?ttet? bion?v?nyeket termeszt) kett?s?r?l van sz?, melyeket egy nyaktaggal k?t?ttek ?ssze. A h?z tervez?se abb?l a - m?r az 1994-ben meg?p?lt (?s az?ta haszn?laton k?v?l ?ll?) T?skecsarnokn?l is felmer?lt ? gondolatb?l indult ki, hogy az ?p?let a term?szet folytat?sa legyen, mintegy abb?l n?j?n ki. T?bb vari?ci? ut?n alakult ki a terv v?gleges form?ja. A lak? ?s a gazdas?gi funkci? k?l?n ?p?letbe ker?l?s?t a hat?s?gi el??r?sok tett?k sz?ks?gess?.


A h?z sz?p bizony?t?ka annak, hogy a passz?vh?z-technol?gia nem korl?tozza az ?p?t?szeti megform?l?s szabads?g?t. K?l?nlegess?ge az ?p?letnek a nagy, egybef?gg?, gal?ri?zott bels? t?r.  A kezdeti elk?pzel?s szerint a k?ls? burkolat anyaghaszn?lata teljesen egys?ges lett volna, 5x3 cm-es v?r?sfeny? l?cburkolattal. Ezzel szemben v?g?l a lak??p?let kanadai v?r?s c?drus zsindely-, a gazdas?gi r?sz pedig Rheinzink f?mlemezburkolatot kapott. A zsindelyburkolat kezeletlen, id?vel sz?rk?re fog sz?nez?dni.   

Az ?rny?kol? rol?k g?pi m?k?dtet?s?ek. A melegv?ztermel?s, a f?t?s ?s a h?t?s h?szivatty?val t?rt?nik, az elektromos energi?t a gazdas?gi ?p?leten l?v? napelemek adj?k. Az ?p?let a PHPP sz?m?t?s szerint teljes?ti a passz?vh?z k?vetelm?nyeit, hivatalosan azonban nincs min?s?tve, mivel az ?p?ttet? Magyarorsz?gon szeretn? tan?s?ttatni a h?zat. A tervez?s 2007-09 k?z?tt majdnem k?t ?vet vett ig?nybe, a kivitelez?s viszont 2009-10-ben nem eg?szen 14 h?nap alatt lezajlott.

Forr?s: http://www.greenpressblog.com/2011/12/pazar-am-nem-pazarlo-lazar-antal.html

---
vissza az elejére