Kryon k?rtya

Egy angyali l?ny ?tmutat?sai a dimenzi?v?lt?shoz


Kryon angyalnak az ut?bbi ?vtizedben kilencn?l is t?bb k?tetet k?sz?nhet?nk, telve m?ly b?lcsess?ggel ?s spiritu?lis tan?csokkal a pozit?v ?s felemel? ?lethez. K?zvet?t?j?n, Lee Carollon kereszt?l Kryon arr?l besz?l, hogy "szeretve" vagyunk mindannyian, ?s ezt tudva, megv?ltoztathatjuk nyugtalan bolyg?nk helyzet?t. A k?rty?t olyan gyakran haszn?lhatod, amilyen gyakran csak szeretn?d. A lapok nem alkotnak rendszert, egyed?l is meg?llj?k a hely?ket, ?m mindegyik?k az ?nfejleszt?s nemes gondolat?n alapul. A "v?letlenek nincsenek" metafizikai t?tel?nek megfelel?en a tanul?si sz?nd?kod energi?ja ?s a k?rty?k ?zenetei m?k?d?sre k?sztetik azt az er?t, amely meghozza a megfelel? v?laszt. Lee Caroll a kvantumfizik?val egybehangz?an ?ll?tja, hogy a megfigyel? tudati tev?kenys?ge befoly?solja a megfigyelt r?szecsk?inek az ?llapot?t. Vagyis ezt az elj?r?st a mai fizika igazolja. A k?rty?kat ?gy haszn?lhatod a leghat?konyabban, ha el?tte csendet teremtesz magadban, s egyfajta ?nnep?lyes ?llapotba ker?lsz. ?nnepeld meg ?nn?n l?tedet, ?s ne t?r?dj vele, mi t?rt?nik k?r?l?tted. Nem kell konkr?t k?rd?st feltenned, csak hagyd, hogy sz?nd?kod energi?val t?ltse f?l ?leted k?l?nb?z? ter?leteit. Sz?lj ?gy: "Mondd, mi az, amit tudnom kell", s k?zben l?gy nyitott olyan ?zenetre is, amilyenre nem sz?m?tasz. Majd h?zz egy lapot! A k?rty?k tal?n nem illenek az adott nap kih?v?saihoz, de egyszer csak esetleg ?r?kkal k?s?bb t?k?letesen passzolnak majd a helyzethez. H?zhatsz olyan ?zenetet is, amelyet az?rt kell megjegyeznek, hogy ?tadhasd m?snak. A Szellem n?ha meglehet?sen tr?f?san id?z?t, ez?rt azt?n ne hessegesd el az ?zenetet, ha nem tal?lod megfelel?nek. ?r?lj neki, hogy ?letedet a Mindens?g vez?rli"

<< H?zz egy k?rty?t a k?pre kattintva

---
vissza az elejére