F?lsz elind?tani a saj?t ?zleted, mert lehet, hogy nem siker?l.

F?lsz elmenni az orvoshoz, mert lehet, hogy valami probl?m?t tal?l.

F?lsz megh?zasodni, mert lehet, hogy v?l?ssal v?gz?dik.

F?lsz elutazni Afrik?ba, mert Afrika annyira vesz?lyes lehet.

F?lsz azt tenni, amit szeretsz, mert lehet, hogy nem fogod tudni kifizetni a sz?ml?idat.

F?lsz k?rdezni a szeretett szem?lyt?l, mert lehet, hogy elutas?t.

F?lsz l?p?st tenni az els? cs?k?rt.

F?lsz git?rleck?ket venni, mert lehet, hogy csal?dni fogsz.

F?lsz otthagyni a l?lek?l? ?ll?sodat, mert tal?n sosem tal?lsz egy m?sikat.

F?lsz nyugd?jba vonulni, mert lehet, hogy nincs el?g p?nzed.

F?lsz megvenni az ?lomotthonod, mert lehet, hogy nem tudod fizetni a jelz?logot.

F?lsz nyelvet tanulni, mert lehet, hogy egyszer m?s nyelven kell meg?rtetned magad.

F?lsz att?l, hogy m?sok s?rni l?tnak, mert azt hiszik, hogy gyenge vagy.

F?lsz att?l, hogy az igazi ?nedet l?ss?k, mert akkor nem szeretn?nek.

????

F?lelem mindenhol

K?rbevesz benn?nket, ?s sokakat teljesen ural pillanatr?l pillanatra, nap nap ut?n. P?nikba esve rohanunk k?rbe a labirintusban, mik?zben s?rk?nyok ?ld?znek. Az ?let ijeszt?.

De tudtad, hogy a f?lelem m?g a doh?nyz?sn?l, iv?sn?l, az eg?szs?gtelen ?telekn?l, vagy az ellustult ?letm?dn?l is ?rtalmasabb az eg?szs?gedre?

Most valami m?st?l kell f?lned. (Csak viccelek.)

A f?lelmet okkal tapasztaljuk meg. V?delmet jelent sz?munkra, amikor egy medve ?ld?z benn?nket, a f?lelem-v?lasz kiv?ltja a szervezet ?k?zdj vagy menek?lj? m?k?d?s?t, ?gy gyorsabbak lehet?nk a medv?n?l.

De van egy h?r a sz?modra. Nincsen medve. Mindez a fejedben, a testedben van. ?me hogyan.

A szeretet stresszv?lasza

Az agyi vesz?lyk?zpontod (amygdala) egy sz?m?t?g?p, mely megmondja a k?l?nbs?get a t?ged ?ld?z? medve, ?s a kev?sb? ?letvesz?lyes f?lelmek k?z?tt. Amikor az agyad regisztr?lja a f?lelem ?rz?s?t ? legyen az a szeretett ember elutas?t?s?t?l, az ?ll?sod otthagy?s?t?l, vagy a p?nz elveszt?s?t?l val? f?lelem ? ezek eljutnak egy kapcsol?hoz, ami elind?tja a hipotalamusz-hipof?zis- mell?kvesek?reg (HPA) tengelyt, aktiv?lja a hipotalamuszt, ?s kibocs?tja a kortikotropin-felszabad?t? faktort (CRF) az idegrendszerbe. A CRF stimul?lja az agyalapi mirigyet, ez prolaktin kiv?laszt?st, ?s adrenokortikotr?p hormon n?veked?st okoz (ACTH), amelyek serkentik a mell?kves?t, ?s ez cortisol felszabadul?s?t okozza, melynek az a feladata, hogy seg?tse fenntartani a szervezetben a homeoszt?zist, amikor az agy f?lelmet tapasztal, ?s azt fenyeget?snek felt?telezi ? mint a medve ? mint egy?rtelm? ?s jelenidej? vesz?lyt.

Amikor f?lsz, agyi vesz?lyk?zpontod a szimpatikus idegrendszert is bekapcsolja (a ?k?zdj vagy menek?lj? v?lasz), mely kiv?ltja a mell?kves?kben az adrenalin ?s noradrenalin felszabadul?s?t, amelyek megn?velik a pulzust, a v?rnyom?st, ?s m?s fiziol?giai reakci?kat is befoly?solnak. Ezen hormonok kiv?laszt?sa anyagcsere v?ltoz?sokhoz vezet az eg?sz szervezetben.

A gyomor ?s b?lrendszerbe, a kezekbe ?s a l?bakba vezet? v?rerek ?sszeh?z?dnak, mik?zben a sz?vhez vezet? v?red?nyek, a nagy izomcsoportok ?s az agy kit?gulnak, hogy els?sorban v?rt juttassanak azokhoz a szervekhez, melyek seg?tenek kijutni a v?szhelyzetb?l. A pupill?k kit?gulnak, ?gy t?bb f?ny juthat be. Az anyagcsere felgyorsul annak ?rdek?ben, hogy kiz?kkentsen egy energial?kettel az elt?rolt zs?rok lebont?s?val ?s gl?k?z v?r?ramba juttat?s?val. A l?gz?s fegyorsul, ?s a h?rg?k kit?gulnak, hogy t?bb oxig?n juthasson be, az izmok megfesz?lnek ?s k?szen ?llnak r?, hogy elfuss a medve el?l.

A gyomorsav megn?vekszik, ?s az em?szt?enzimek lecs?kkenek, ami gyakran nyel?cs? ?sszeh?z?d?shoz, hasmen?shez vagy sz?kreked?shez vezet. A kortizol elnyomja az idegrendszert, hogy cs?kkentse a gyullad?st, amely a medve t?mad?sa ok?n kialakul? s?r?l?ssel j?rna egy?tt. A szaporod?s kikapcsol?sra ker?l (a szex luxus, amikor egy medve van a k?zeledben!)

Nincsen medve

Alapj?ban v?ve, ha egy medve t?mad, a tested figyelmen k?v?l hagyja az alv?st, az em?szt?st ?s a szaporod?st, mik?zben a fut?sra, a l?gz?sre, a gondolkod?sra, az oxig?n ?s energia sz?ll?t?s?ra ?sszpontos?t, ahol ezt sz?ks?gesnek tartja annak ?rdek?ben, hogy v?dve legy?l. Amikor f?lsz, hogy p?nzt vesz?tesz, hogy elutas?tanak, vagy nem siker?l egy v?llalkoz?s, a szervezet nem veszi ?szre, hogy nincsen medve. Csak bekapcsolja a fiziol?giai stresszv?laszt, ?s id?vel, amikor ez a stresszv?lasz ism?tl?d?en beindul, a term?szetes biol?giai v?lasz val?j?ban t?bbet ?rt, mint haszn?l.

Itt j?n a csavar

Amikor a tested stresszv?laszban van, nem tudja megjav?tani ?nmag?t. A testi funkci?k minden nap le?llnak, de csak akkor tudj?k jav?tani magukat, ha a test fiziol?giailag kikapcsolt ?llapotban van. Amikor a stresszv?lasz ism?tl?d?en kiv?ltott, a szervek t?nkremennek, ?s a szervezet nem tudja kijav?tani ?ket. A term?szetes m?don l?trej?v? r?kos sejteket, melyeket ?ltal?ban az immunrendszer puszt?t el, szaporodni hagyjuk. A kr?nikus k?rok az emberi testben egy?ttesen fejtik ki hat?sukat, ?s a v?ge betegs?g lesz.

Nem kell, hogy ?gy legyen

A test tudja, hogyan kell pihennie egy tudom?nyosan is bizony?tott ellens?lyoz? relax?ci?s v?lasszal. Amikor a tudatos el?agy pozit?van gondolkodik ?s ?rez olyan dolgokr?l, mint a szeretet, kapcsolat, intimit?s, ?r?m ?s a rem?ny , a f?lelmetes ?rzelmek eloszlanak, ?s a hipotalamusz le?ll?tja a stresszv?laszok kiv?lt?s?t. Amikor optimizmust ?s bizakod?st ?rzel, szeretetet ?s t?mogat?st, a szakmai illetve a kreat?v ?leted ?raml?s?t, lelkileg meg?rintett valaki, vagy szexu?lisan kapcsol?dsz egy m?sik szem?lyhez, a relax?ci?s v?lasz veszi ?t a stresszv?lasz hely?t.

A f?lelem fog?konny? tesz a betegs?gekre ?s neh?zz? teszi a gy?gyul?st.

A szeretet, a hit ?s az ?r?m megel?z? orvoss?g, ?s nagyon hat?kony kezel?s.

Amikor a test ellazul, a szimpatikus idegrendszer kikapcsol. A kortizol ?s az andrenalin, ami az id? m?l?s?val k?ros?tja a szervezetet lecs?kken, a paraszimpatikus idegrendszer helyettes?ti. Az immunrendszer vissza?ll, ?s a test megkezdheti a term?szetes ?njav?t? folyamatait.

?me, az elm?d k?pes meggy?gy?tani a tested, ?s ez nem egy New Age-es metafizikai dolog. Ez egyszer? fiziol?gia.

Lissa Rankin lissa rankin orvos

Forr?s: ?jvil?gtudat


---
vissza az elejére