Lelki rezd?l?seink, ?rz?seink befoly?solj?k eg?szs?gi ?llapotunkat. Ha az eg?szs?gi ?llapotunkat jobb?tani szeretn?nk, akkor hasznos pozit?v gondolatokkal megt?lteni fej?nket, ?s ha ?ppen nem t?l j? a k?z?rzet?nk, ideje elgondolkodni azon, hogyan jutottunk ide? Milyen gondolatok voltak befoly?ssal? Mely gondolatok rontanak az eg?szs?gi ?llapotunkon? Vannak gondolatok, ?rz?sek, melyek az eg?szs?gre ?rtalmasak. Ha sokszor ?rezz?k ?ket, ?s m?g nem alakult ki semmi eg?szs?gi probl?ma, akkor szerencs?nk van. De ha m?r fizikailag is lek?pez?dtek ezek az ?rz?sek pl. betegs?g form?j?ra, akkor s?rg?sen v?ltoztatni kell rajtuk!

 Melyek a legrosszabb ?s legnegat?vabb hat?s? ?rzelmek?

1. F?lelem, szorong?s. Ha f?l?nk valamit?l, valaminek a bek?vetkezt?t?l, ?s folyamatosan erre gondolunk, akkor a probl?ma, a f?lelm?nk t?rgya n?vekedni fog. Negat?v energi?val csak negat?v dolgot ?sz?lhet?nk?. Pl. ha f?l?nk att?l, hogy elvesz?tj?k a munk?nkat, akkor ez az ?rz?s annyira elhatalmasodhat benn?nk, hogy a v?g?n m?r teljesen kivetk?z?nk magunkb?l ?s ?el?rj?k?, hogy ez t?nyleg meg is val?suljon. A f?lelem ?kivet?l?se? a vese megbeteged?s?hez vezethet, legv?gs? esetben pedig veseel?gtelens?ghez. Gyermekek, ha f?lnek, ?jjel bepisilnek.

2. Ijedts?g. Hasonl? a f?lelemhez, a ves?kre hat, de emellett a sz?vnek sem tesz j?t: amikor megijed?nk ?meg?ll benn?nk az ?t??, vagyis egy pillanatra ak?r meg?llhat a sz?v?nk. Az ijedts?get nem igaz?n lehet ir?ny?tani, de ha mindig mindenre fel vagyunk k?sz?lve, akkor nem tudnak megijeszteni.

3. B?nat

Amikor b?natosak, szomor?ak vagyunk, at rossz hat?ssal van a t?d?nkre ?s a sz?v?nk eg?szs?g?re. Mindenkit ?rhet olyan dolog, ami miatt szomor?, vagy b?natos, de nem ?rdemes sok?ig ezt az ?llapotot megtartani, mert az immunrendszer?nk meggyeng?lhet ?s k?nnyebben kaphatunk el fert?z?seket. Meg kell pr?b?lni vid?mabb vizek fel? evezni (nem k?nny?, de tudatosan, pl ha vid?mabb zen?t hallgatunk, h?zi ?llatunkkal j?tszunk, vagy s?t?lunk, a rossz ?rz?s cs?kkenhet).

4. Szorong?s

A szorong?s sem ?pp a legkellemesebb ?rz?sek egyike. F?leg, mert legt?bbsz?r azt sem tudja az ember, hogy mi?rt ?rzi. Nincs konkr?t oka, csak fenyegetettnek ?rzi mag?t. A szorong?s is a t?d? megbeteged?s?t okozza, illetve fels?-l?g?ti megbeteged?seket. A neh?zs?gnek m?g nincs v?ge: a szorong? ember sz?kreked?sben is szenvedhet. Az em?szt?rendszer gyeng?l, megbetegedhet a gyomor, a l?p, a hasny?lmirigy is.

5. D?h, harag

A d?h a m?junk eg?szs?g?t vesz?lyeztetni, illetve az epetermel?sre van hat?ssal. Nem hi?ba mondjuk, ha valaki ?besz?l? a m?siknak, hogy ep?s megjegyz?st tesz. Tov?bbi t?netek lehetnek: fejf?j?s, Hepatitisz, sz?d?l?s, zavarts?g. Emellett idegesek lehet?nk.

6. ?Megsz?llotts?g?

Ez nem arra vonatkozik, hogy valakit egy d?mon megsz?llt volna. Hanem arra a pszichikai ?llapotra, amikor valami nagyon zavar, ?s folyamatosan ezen p?r?g az agyam. Folyamatosan agg?dunk egy probl?ma miatt. T?bb ismer?s?m is van. akikn?l idegess?g eset?n sz?kreked?s, vagy hasmen?s l?p fel. Legrosszabba esetben ak?r gyomorfek?lyt is kaphatunk.

3 rudnodkell pont info

Mely pozit?v ?rz?sek gy?gy?tanak?

Ha a fenti ?rz?sek n?ha neked is gondot okoznak, vagy m?r konkr?tan gyomor, t?d?, esetleg m?jprobl?m?d van, akkor ideje v?ltoztatni!

1. A legeslegeslegfontosabb ?rz?s a SZERETET.  J?zus a szeretettel gy?gy?tott. Ma t?bb olyan term?szetgy?gy?szati, ezoterikus ?m?dszer ? l?tezik, amelyben a szeretet ?erej?t? haszn?lj?k. P?ld?ul a reikiben. A szeretet b?rmit meg tud gy?gy?tani. Azt gondoln?nk, hogy a szeretet egy ?rz?s. De nemcsak ?rz?s. A szeretet egy d?nt?s: ha olyan ember ?ll el?tted, aki valami miatt nem szimpatikus a sz?modra, d?nthetsz ?gy, hogy undok leszel vele, b?ntod, de d?nthetsz ?gyis, hogy a szeretet ?ltal, kedvesen fordulsz fel?. Ha szeretetet adsz, azt is kapod vissza. A szeretet egy energia. ?s ha szeretettel k?zeledsz m?sok fel?, akkor a szeretet ?ramolni fog. Ez az energia?raml?s (szeretet-?rz?s) gy?gy?tja a testet ?s a lelket.

2. A szeretet nem m?k?dhet hit n?lk?l. Mindig hinn?nk kell valamiben. Van, aki mag?ban hisz, van aki az Univerzumban, van olyan, aki Istenben? HIT n?lk?l nincs ?let. Ha a hit?nket elvesztj?k, az egyik f? mozgat?rug?nkat vesz?tj?k el.

3. ELENGED?S. Betegs?geink sokszor egy r?gi s?relem, rossz beidegz?d?s, fel nem dolgozott harag, s?rtetts?g miatt alakulnak ki. Ha ezt elengedj?k, akkor j? es?llyel elindulhatunk a gy?gyul?s ?tj?n. Ehhez ?me egy kis seg?ts?g. Bagdi Bella: Elenged?s medit?ci?ja nagyon hat?sos. ?n is sokszor meghallgattam ?s ?jabb ?s ?jabb akad?lyok okaira j?ttem r?. ?me a vide?:


4. A MEGBOCS?T?S. A megbocs?t?s nem azt jelenti, hogy elfelejtj?k, ha valaki megb?ntott, megs?rtett, f?jdalmat okozott nek?nk. A megbocs?t?s egyfajta elenged?s, fel?lemelked?s azon a probl?m?n, ami b?nt. A harag ?s a d?h ?ellenszere?. Az, aki megb?ntott, az ?ppen akkori legjobb form?j?t hozta, vagyis azt adta, amilyen szinten ? van. Ez?rt ne b?ntsuk magunkat azzal, hogy d?delgetj?k ezt a negat?v ?rzelmet.

5. H?LA. A h?la egy teremt? folyamat. Ha h?l?sak vagyunk, ak?r j??rt (ez?rt k?nnyebb, ?gy ez az ?rz?s jobban r?gz?lhet benn?nk), ak?r rossz?rt (na ez picit nehezebb dolog, de nem kivitelezhetetlen). A betegs?g nem v?letlen?l tal?l meg benn?nket.  Legt?bbsz?r negat?v gondolataink, ?rz?seink eredm?nyei. Viszont ha v?giggondoljuk, mi okozta benn?nk ezt a diszharm?ni?t, akkor v?ltoztathatunk rajta. Ez?rt mindenk?ppen h?l?sak lehet?nk. A h?la erej?r?l m?g ITT olvashatsz.

M?g n?h?ny gy?gy?t? ?rz?s, viselked?s, m?dszer:

1. ?LEL?S. Virginia Satir, amerikai pszichol?gus azt mondja: ?Napi n?gy ?lel?s kell a t?l?l?shez, nyolc a szinten tart?shoz ?s tizenkett? a gyarapod?shoz.? Az ?lel?s nemcsak lelki, de fizikai ?s ment?lis test?nkre is pozit?v hat?ssal van. Er?s?ti az immunrendszert, cs?kkenti a sz?vbetegs?gek kialakul?s?t ?s a stressz-szint?nket is cs?kkenti. ?s mi van olyankor, ha egyed?l?ll? vagy? Lehet, hogy ?nz?s?gnek hangzik, de a h?zi?llataink is seg?thetnek. A cic?k, kuty?k, nemhogy megharagszanak, ink?bb ki is k?vetelik maguknak, hogy foglalkozzunk vel?k: simogassuk, ?lelj?k meg ?ket. Mellett?k nyugodtabbak ?s kev?sb? stresszesek lehet?nk. Err?l m?g ITT olvashatsz.

2. NEVET?S. A nevet?s boldogabb?, kiegyens?lyozottabb? tesz. Az immunrendszer?nket er?s?ti, csillap?tja a f?jdalmat, cs?kkenti a f?jdalmat, ?s a stresszt, gyullad?st megf?kezi. A humor minden neh?zs?gen ?tseg?t. Legyen az ak?r angol humor, sz?ke n?s vicc (?n sz?ke vagyok ?s n? is? ?s amikor valami nem ?gy siker?l, ahogy ?pp kellett volna, akkor bedobom: ? Bocsi, sz?ke vagyok! ? :) Ez ?ltal?ban enyh?ti a ?k?rokat. :) ); vagy egy j? v?gj?t?k, neked is seg?thet. Az?rt is fontos, mert enyh?ti a benn?nk l?v? fesz?lts?get, ?gy a betegs?gek is enyh?lhetnek.

3. Keress?nk valami ?j HOBBI-t. Legt?bbsz?r unalmunkban is produk?lhatunk olyan t?neteket, melyek betegs?gre utalhatnak. De sokszor, csak az?rt alakulnak ki, mert ?gy ?rezz?k, nem foglalkoznak vel?nk, elhanyagolnak. Ha viszont tal?lunk magunknak elfoglalts?got, hobbit: pl. t?nc, valamilyen k?zm?ves jelleg? foglakoz?s, sz?rnyakat kaphatunk!

4. A ZENE. A zene rendk?v?li hat?sokat ?rhet el elm?nkben, lelk?nkben ?s test?nkben is. A klasszikus zene agym?k?d?s?nkre pozit?van hat, kreat?vv? tesz ?s hangulatunkon is v?ltoztathat. M?g t?bb a zene pozit?v hat?s?r?l: ITT.

5. Az egyik legfontosabbat pedig a v?g?re hagytam: a MEDIT?CI?, IMA. A medit?l?s, im?dkoz?s sor?n elm?nk lenyugszik, sz?vver?s?nk lelassul, stressz-szint?nk cs?kken. Nemcsak elm?nk, de test?nk is nyugalmi ?llapotba ker?l, mely az eg?szs?ges ?llapothoz k?zeli ?rz?st kelt benn?nk. Emellett rezg?sszint?nk n?vekedhet, ami pedig a negat?v gondolkod?sunkat is pozit?vabb? alak?thatja. ?let?nk sokkal nyugodtabb, ?sszeszedettebb, sikeresebb ?s boldogabb lehet. Na ?s persze eg?szs?gesebb! :)

Az egyik kedvencem Dr. Domj?n L?szl?: Szeretetfa c?m? medit?ci?ja, ?me:


Ha pedig te ink?bb kereszt?ny be?ll?totts?g?, ima-kedvel? vagy, akkor szeretettel aj?nlom Szent Rit?t, a lehetetlen k?v?ns?gok teljes?t?j?t: ITT.

Szerett?nkre az al?bbiakkal k?rhet?nk gy?gyul?st:

A Sz?zanya anyai szeretete, J?zus gy?gy?t? energi?ja ?radjon a bab?ra/az anyuk?ra?.(a szerett?nkre).

Minden felaj?nlott ima a csal?d?rt, a gyermek?rt az Isteni Gondvisel?s ?ltal gy?m?lcs?zz?n!

?men.

B?zom abban, hogy tudtam n?h?ny ?tletet adni ahhoz, hogyan legy?l eg?szs?gesebb, boldogabb! Ha tetszett a cikk, oszd meg m?sokkal is!

Boldog, eg?szs?ges, sikeres napot k?v?nok!


---
vissza az elejére