Hogy magyar?zod el a sz?neket, egy sz?nvaknak?

 

images (2)

 

Vannak emberek akik ?nhib?jukon k?v?l ugyan, de sz?nvaks?ggal sz?letnek. ?k nem ?rz?kelnek egy bizonyos hull?mhossz? f?nyt, pontosabban fogalmazva csak nem tudj?k megk?l?nb?ztetni azt egy m?sik hull?mhosszt?l. P?ld?ul van aki nem tudja megmondani mi a k?l?nbs?g a piros ?s a z?ld k?z?tt. Ez a betegs?g, vagy fogyat?koss?g nem v?gzetes akkor, ha enyhe m?rt?k?. Vannak olyanok akik sz?nvakok, de fogyat?koss?gukr?l eg?sz ?let?kben nem szereznek tudom?st. Ezek az emberek m?sk?ppen l?tj?k a vil?got mint az ?tlag.

Hogyan magyar?zn?d el egy sz?nvak embernek azt, hogy milyen a piros? Ny?lv?nval?, hogy a nyelvnek itt semmi haszna nincsen. Hiszen mondhatod azt neki, hogy ?a piros olyan mint az eper sz?ne?, de annak aki ?gy l?tja, hogy az epernek olyan a sz?ne mint a kiwinek, nem igaz?n jelentene semmit. K?rdezheted t?le, hogy ?l?tod a piros sz?nt?? amire a v?lasz az lenne, hogy ?persze, hogy l?tom?, hiszen l?t valamit amire az emberek azt a jelz?t ragasztott?k, hogy az piros ?s ?gy a ?piros? neki egy m?s sz?n mint nek?nk. Teljesen mindegy hogyan akarod ?tadni szavakkal a ?piros? sz?nr?l akkor sem fog tudni fogalmat alkotni valaki, aki m?g nem l?tta.

Ugyanezzel a probl?m?val tal?ljuk szembe magunkat amikor valakivel ?rzelmi koncepci?kr?l besz?l?nk. P?ld?ul, hogy magyar?zn?d el azt, hogy milyen egy szeret? ?desapa, ?s a t?r?d? ?desanya, egy olyan embernek akinek nem voltak rendes sz?lei? Nek?nk tal?n egyszer?nek ?s egy?rtelm?nek t?nik, de a gyereknevel?s alapvet? k?pess?geit szavakkal ?tadni lehetetlen, ?s nagyon neh?z p?ld?kon keresz?l m?snak megtan?tani. A sz?nvaks?gnak teh?t l?tezik egy m?sik fajt?ja is, ami az ?rzelmi koncepci?khoz kapcsol?dik, ?s amit ?n ??rzelmi sz?nvaks?gnak? nevezek.

Az ?rzelmi sz?nvaks?gra a legjobb ?s legegy?rtelm?bb p?lda az autizmus. Az autizmus spektrumon sok vari?ci? lelhet? fel, de aki ismer egy embert aki az autizmus klasszikus form?j?ban szenved, az tudja mir?l besz?lek. Konkr?t dolgokr?l tudsz vele besz?lgetni, t?rgyakr?l, esem?nyekt?l, de soha nem fogja meg?rteni a benned dolgoz? ?rzelmeket. Elmehetnek egy halotti torra, megl?tva a sok finoms?got az asztalon ?gy sz?lhat: ?Mmmm. S?tem?ny! A kedvenc fajt?m!?

Az autist?k ugyan azt a nyelvet haszn?lj?k term?szetesen mint mi, de m?s ?rtelemben ?s ez?rt gyakorlatilag lehetetlen elmagyar?zni verb?lisan nekik az ?rzelmeket m?g csak fel?letesen is. Ha megk?dezed t?l?k ?tudod mi az a szeretet? a v?lasz az lesz, hogy ?h?t persze, amikor valaki t?r?dik vel?nk?. De ez nem ugyanaz a fajta szeretet amire mi gondoltunk.

Sok fajta ?rzelmi sz?nvaks?g l?tezik, amik nem ennyire egy?rtelm?ek, de legal?bb ennyire k?rosak. P?ld?ul, hogyan magyar?zod meg, hogy milyen egy eg?szs?ges ?s romantikus kapcsolat annak, akinek nem volt m?g benne r?sze? Persze tudj?k mi a szerelem, hiszen l?tt?k a TV-ben, de ez nem ugyan az mint a val? ?letben. A telev?zi? felkelti benned a v?gyat, hogy szerelmes legy?l, de nem tan?tja meg az eg?szs?ges kapcsolatok alapjait. A legjobb tan?t?mesterek akikt?l ezt megtanulhatod val?j?ban a sz?leid.  Ha a sz?leid egy kiegyens?lyozott, eg?szs?ges kapcsolatban ?ltek akkor val?sz?n?leg j? elk?pzel?sed van arr?l, hogyan is m?k?dik egy j? p?rkapcsolat. De ha a sz?leid kapcsolata diszfunkcion?lis volt, akkor ez a t?ny elker?lhetetlen?l ?rnyalni fogja a j?v?beli kapcsolataidat.

A szavaknak nem sok hasznuk van amikor ?rzelmeket szeretn?nk ?tadni a m?siknak, mert minden ember a maga m?dj?n defini?lta a szavait. Az a sz? hogy ?szeretlek? teljesen m?st jelenthet a k?ld?nek min a fogad?nak. A k?ld? a saj?t tapasztalatain kereszt?l defini?lja, m?g a fogad?  ?gy ?rtelmezi ahogy csak akarja. Hatalmas k?l?nbs?gek lehetnek az ?rtelmez?sek k?z?tt. Gyakorlatilag f?lre?rtik egym?st.

A f?lre?rt?sn?l rosszabbak azok a reflexszer? ?rzelmi reakci?k amik gyermekkorunkban alakultak ki benn?nk. Ha valakit p?ld?ul el?rultak gyermekkor?ban, akkor az val?sz?n?leg sz?m?tani fog erre ?tal?n paradox m?don el is v?rja? majd feln?tt kor?ban a partner?t?l. Megr?gz?tt bizalmatlans?g jellemez majd. Ez is egy sz?nvaks?g ami megakad?lyoz abban ,hogy ?szrevegy?l valamit amit kellene, ?s ami v?g?l szabot?lja majd a kapcsolataidat.

Ha politikailag helyesek akarunk lenni, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a sz?nvaks?g egy fogyat?koss?g. Mindannyiunk sz?nvak kisebb-nagyobb m?rt?kben mert k?zel az infra ?s az ultraibolya tartom?nyokhoz el?fordulnak olyan hull?mhosszok amiket egyik ember ?rz?kel, a m?sik viszont nem, ?gy lehetetlen eld?nteni hogy ki a ?fogyat?kos?, ?s ki nem az. Helyesebb ink?bb azt mondani, hogy ?elt?r?? mintsem azt, hogy ?fogyat?kos?.

De l?tezik egy hat?r amin t?l az ilyen politikai pontoss?g m?r hal?loss? v?lik. Ha egy ?tkeresztez?d?shez ?rkezel egy aut?val, a l?mpa piros, vagy z?ld? Ha nem tudod megk?l?nb?ztetni a k?t sz?nt egym?st?l, akkor az ?leted, ?s a veled utaz?k ?lete is vesz?lyben van.  Az ?rzelmi sz?nvaks?ggal kapcsolatban mondhatn?nk azt, hogy egyes embereknek a gyermekkoruk miatt megvannak a saj?t ??rzelmi be?ll?totts?gaik?, ?szem?lyes ?zl?seik?. Ez rendben is van ?gy ha diplomatikusak akarunk maradni,  de nem jelenti azt, hogy toler?lhatsz b?rmilyen fajta sz?nvaks?got magadban ?s m?sokban. Ha a kapcsolataid v?res aut?balesetekkel ?rnek v?get, akkor az nem egy ?rtatlan kis sz?neltol?d?s.

Az autist?k megtal?lj?k a hely?ket a t?rsadalomban, de ez nem jelenti azt, hogy h?zasodnod kellene eggyel. A sz?nvaks?g legyen az vizu?lis vagy nem, nem fog mag?t?l csak ?gy elt?nni, nem sz?m?t mennyire vagy hajland? ?egy?ttm?k?dni? a partnereddel. Szerintem ez rengeteg v?l?s oka. Hozz?ment?l valakihez akir?l azt hitted l?tja a ?pirosat? ?s tudja mi az a ?szerelem? de a val?s?gban fogalma sem volt ezekr?l a dolgokr?l. Nem hazudott neked, amikor azt mondta szeret, egyszer?en csak ?gy fejezte ki mag?t, ahogy tudta, a ?behat?rolt l?t?mezeje? alapj?n.

A vizu?lis sz?nvaks?got egy tesztel ki lehet mutatni. K?rty?kra k?l?nb?z? sz?nes foltokb?l ?ll? alakzatokat nyomtatnak, amiket, ha sz?nvak vagy nem l?tsz. De az ?rzelmi sz?nvaks?g tesztje csak egy kapcsolat lehet. Egy v?gs? diagn?zist fel?ll?tani lehet ?vekbe telik, ?s ngyon dr?ga teszt lehet.

Az ?rzelmi probl?ma sokkal bonyolultabb mint a vizu?lis, mert mindig lesznek f?lre?rt?sek az emberek k?z?tt. Senki sem ?rz?keli pontosan ugyan ?gy az ?rzelmi hull?mhosszokat. A f?rfiak ?s n?k m?sk?ppen ?lik meg az ?rzelmeket. ?s megint vannak elt?r?sek f?rfi ?s f?rfi, valamint n? ?s n? k?z?tt. A k?rd?s csak az, hogy a k?l?nbs?gek mikor v?lnak v?gzetess??

Tal?n egy kapcsolat az egyetlen val?di lehet?s?g hogy kider?ts?k. De van valami amit nem szabad elfelejtened, m?gpedig azt, hogy nincs var?zslatos megold?s a sz?nvaks?gra. Aki a h?zass?g el?tt sz?nvak volt, sz?nvak lesz a h?zass?gk?t?s ut?n is, csak annyi k?l?nbs?ggel, hogy a partner ?gy m?r kev?sb? motiv?lt arra, hogy p?tolja a hi?nyoss?gait.

 

Szerz?: Ifj. Kuti Imre /szabadonebredok.info

http://szabadonebredok.info/erzelmi-szinvaksag/


---
vissza az elejére