• iPhoenix - Egyens?lyoz?s - ?j m?dszer megtapasztal?sa ?s elsaj?t?t?sa

  Peggy Phoenix Dubro kreat?v elm?j?b?l ?s sz?v?b?l ?j energia munka sz?letett:

  iPhoenix - Egyens?lyoz?s  - ?l?sek


  Megtapasztalhatod az alapvet? energia mint?id  multidimenzi?s kiteljes?t?s?t k?l?nleges, teljesen egyedi ?l?sek alkalm?val.

  Az iPhoenix ? Egyens?lyoz?s energia ?l?sek tov?bbi l?nyegi eszk?zt k?n?lnak neked a mai id?k fergeteges energi?j?ban a napi egyens?lyra hangol?d?sodhoz.
  Te mondasz ?IGENT? ?nmagadnak, tisztelve a Teljess?g ?s J?l-lev?s m?lyebb jelent?s?g?t, ?s  a benned l?v? F?nixet...
  V?lj m?g ink?bb azz? aki vagy!

  Egy alkalommal 3-4 iPhoenix-kombin?ci?t tapasztalhatsz meg a saj?t ig?nyeid szerint
  D?ja: 6e Ft
  Jelentkez?s, ?rdekl?d?s: +36 30 316-0142, somikovacsmaria@gmail.com

  Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


  iPhoenix Facilit?tor k?pz?s indul hamarosan:


  A k?t napos k?pz?s tematik?ja:

  Elm?leti ?s gyakorlati
  meg?rt?se annak, hogyan ?lhetsz energetikailag nagyobb ?bers?gben
  Klasszikus energia mint?k elsaj?t?t?sa, ?s az egyes mint?k speci?lis alkalmaz?sai
  Energia hangol?sok az intu?ci?d ?s a bels? megl?t?said er?s?t?s?re
  K?z-r?t?tel megtapasztal?s ?s gyakorl?s mindk?t napon a fenti er?teljes energiamint?kkal.
  K?l?nleges medit?ci?k az elme ?s a sz?v felt?r?s?ra, a transzform?l? vibr?ci?k m?v?szete ?s az evol?ci? fel?

  Az evol?ci? az elm?t ?s a sz?vet a nagyobb harm?ni?ban ?l?s ?j ?tjai fel? nyitogatja.
  K?l?nlegesen egy?ni vagy! Mi a v?zi?d ?nmagad ?s a kollekt?v lehet?s?geire vonatkoz?an a v?ltoz?sok mai idej?ben? Ez az egyszer? ?s m?lyrehat?, ?t?t? munka az ?bred? vil?g sz?m?ra k?sz?lt. Tiszteld a F?nixet ?nmagadban, v?lj m?g ink?bb azz? aki vagy!

  Illusztr?lt Munkaf?zet, valamint online seg?ts?g teszi teljess? a program-csomagot

  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére