• A Hull?mok 1-36.


  A Hull?mok energetikai pozit?r?k, mozdulatok ?s hangok kombin?ci?i. A t?nusokat speci?lisan a Hull?mok sz?m?ra fejlesztette ki Dr. Todd Ovokaitys.
  A mozdulatokat ?s poz?ci?kat Peggy Phoenix Dubro dolgozta ki, akit kvantuml?t?sm?dja ?s az EMF kiegyens?lyoz? technika ?s a H?l? energetikai form?ci?inak kidolgoz?sakor szerzett gazdag tapasztalata k?sz?tett fel arra, hogy ?j energetikai form?ci?kat azonos?tson ehhez az izgalmas ?s innovativ energiamunk?hoz.
  Az egyes hull?m jelek egyed?l?ll? sorozat?t v?laszthatod ki, amelyek tested krist?ly szerkezet?hez sz?lnak,melyek kapcsolatban ?llnak F?ld ? Gaia krist?lyr?csozat?val

  Mindegyik hull?mnak megvan a saj?t energetikai mint?ja. A mozdulatokat v?gezve megtapasztalod az energia teljes hull?m?t a tested bels? b?lcsess?ged szerinti spont?n mozog?s?n kereszt?l
  Magasabb dimenzi?k ?s a l?tez?s ?j frekvenci?i fel? ny?lhatsz meg.
  A kih?v?sokat lehet?s?gekk? v?ltoztathatod a sz?v-intelligenci?d bels? b?lcsess?ge szerint
  A DNS-edben ?s Ak?sh?dban k?dolt szunnyad? k?pess?geidet ?s tehets?gedet aktiv?lhatod
  Er?s?tsd fel a tiszt?nl?t?st ?s a f?kuszt, ahogy a v?laszt?sod ?s c?lod szerinti ?letet ?led a jelenlegi id?szak transzform?l? energi?j?ban itt ?s MOST!
  Felp?rgetheted a kreativit?sodat ?s a k?pess?gedet arra, hogy az ?letfeladatodat v?gezd.
  A Szeretet, Harm?nia, ?r?m ?s Egy?tt?rz?s m?lyebb gy?gy?t? energi?it megosztva otthon ?rezheted magad az ?j tudatoss?gban.
  ?j univerz?lis csal?di dinamizmusok t?rulhatnak fel a sz?modra ahogy megtapasztalod a Csillagmag aktiv?ci?idat.

  B?vebb inform?ci?k >>

  Egy alkalommal 5 Hull?m-kombin?ci?t tapasztalhatsz meg.
  D?ja: 6e Ft
  Jelentkez?s, ?rdekl?d?s : +36 30 316-0142 somikovacsmaria@gmail.com

  Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére