• A Hull?mok - The Waves


  Alkalmaz?s, megtapasztal?s

  24 hull?m jelb?l egyed?l?ll? sorozatot v?laszthatsz az ?ppen aktu?lis v?ltoztat?si ig?nyeid szerint. A Hull?mok test?nk krist?lyszerkezet?hez sz?lnak, egyben a F?ld ? Gaia krist?lyr?csozat?ra is hatnak,amellyel kapcsolatban ?llnak. Mindegyik hull?m energetikai mint?ja, a mozdulatok sor?n az energia teljes hull?m?t v?ltja ki benn?nk, test?nk bels? b?lcsess?ge szerinti spont?n mozg?s ?tj?n a test?nk krist?lyszerkezet?re hatva. Olyan ?rz?s, mintha  sz?rnyakat kapna az energia-rendszered, a H?l?d ?s j?t?kos ?r?mben trill?zva befogadod a 'kvantum-inf?zi?kat', a v?ltoz?s energia-mint?it.

  Egy?ni hat?s
  :A Hull?mokkal a kih?v?sokat lehet?s?gekk? v?ltoztathatjuk a sz?v-intelligenci?nk szerint.
  Aktiv?lhatjuk a DNS-?nkben ?s az Ak?sh?nkban k?dolt szunnyad? k?pess?geinket ?s tehets?g?nket
  Feler?s?thetj?k a tiszt?nl?t?sunkat ?s a f?kuszunkat, a v?laszt?sunk ?s c?ljaink szerinti ?letre v?lt?shoz, a mai v?ltoz? id?szak ?j energi?j?ban itt ?s MOST!
  Felp?rgethetj?k a kreativit?sunkat a feladataink ?r?mteli elv?gz?s?re,
  T?mogathatjuk az energetikai kommunik?ci?nkat ?s a vezet?i k?pess?geink kifejez?d?s?t a mindennapi ?letben.
  Megoszthatjuk a Szeretet, Harm?nia, ?r?m ?s Egy?tt?rz?s m?lyebb gy?gy?t? energi?it.
  Tanulm?nyozhatjuk a krist?ly szerkezet?nket, fizikailag ?s multidimenzion?lisan.
  Otthon ?rezhetj?k magunkat az ?j tudatoss?gban, ?s ?j,egyetemes csal?di dinamizmusokat fedezhet?nk fel!

  Csoport hat?s: Minden egyes Hull?m v?g?n a r?sztvev?k csoportja folytatja a mozg?st, ?s a toniz?l?st, az energetikai kommunik?ci?nak er?teljes Hull?m?t hozva l?tre, mialatt spont?n m?don toniz?lja egy angyali k?rus mennyb?li hangjait. A mozdulatokat l?gy hajl?t?sok ?s kiny?l?sok teszik teljess?.

  Egy alkalommal 5 Hull?m-kombin?ci?t tapasztalhatsz meg.
  D?ja: 6e Ft
  Jelentkez?s, ?rdekl?d?s e-mailben: somikovacsmaria@gmail.com

  Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére