• Reflexi?k / ?nreflexi?k - ?nmagunk kvantum szint? v?ltoztat?s?nak leg?jabb eszk?ze

   

  A Reflexi?k / ?nreflexi?k hat?kony rezonancia-eszk?z a szem?lyes energi?nk menedzsel?s?nek m?v?szet?ben.   A teljess?g ?s ?ldotts?g energi?j?nak egyszer? ?s hat?sos feler?s?t?s?vel  a Reflexi?z? facilit?tor  el?seg?ti az intu?ci?d tudatos haszn?lat?t a v?gyaid megval?s?t?s?hoz ...Az intuit?v k?pess?geiddel - a sz?v intelligenci?j?val - tudod letiszt?tani, ?sszpontos?tani ?s ?tv?ltani a sz?nd?kaid energi?j?t a tudatos teremt?s ?s felel?ss?gv?llal?s energi?j?v?. A nagyj?b?l 1 ?r?s kezel?s alatt ?t?led, hogy mit jelent t?bbet lehozni abb?l, aki vagy, ?s a sz?nd?kod val?s?gg? v?lt?s?nak k?pess?g?vel felt?lteni a l?nyedet.  KRYON szavai Lee Carroll k?zvet?t?s?ben, 2012-ben.

  ?T?bb mint 20 ?ven ?t fogadta Peggy, Phoenix Dubro a nagyhat?s? EMF Balancing Technique?-re ( EMF Kiegyenl?t? Technik?ra) vonatkoz? inform?ci?t. Most a tan?r mag?v? a folyamatt? v?lt, ?s a DNS-e ennek megfelel?en ?tv?ltott. ? az egyetlen emberi l?ny a f?ld?n, aki teljesen befogadta az EMF tan?t?sok ?sszhat?s?t?100%-ban. Ez azt jelenti, hogy k?l?nleges m?don k?pes egy?tt?rz?st reflexi?zni az emberis?g sz?m?ra, ?s olyan csatorn?t l?trehozni, amelyen ?t  igaz mesterk?nt a teljes energi?t let?lteni. Peggy DNS-?nek kapui nyitva ?llnak erre az ?j kiteljesed?sre, a Reflexi?z?sra ? ?s m?g sok m?sra!?

  K?sz?nj?k ?s ?nnepelj?k a teljess?g?nk kifejez?si k?pess?g?nek fejl?d?s?t el?seg?t? rezonanci?kat !

  B?vebben >>

  Egy alkalommal 1 sz?nd?kra f?kusz?lsz ?s azt reflexi?zzuk
  D?ja: 6e Ft
  Jelentkez?s, ?rdekl?d?s: +36 30 316-0142, somikovacsmaria@gmail.com

  Sz?nhely: 1122, Budapest, Maros utca 28, VI.em 34.


  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére