• IX-XII f?zisok, IX-XII f?zisok,

  Szabads?g a szeretet energi?j?ban! Az EMF IX-XII f?zisai


  Ezek a kezel?sek a teljess?g?nk megjelen?t?s?nek kiteljesed?s?hez adnak eszk?zt a val?s?gteremt?s?nk tov?bbi pontos?t?sa c?lj?b?l. Mesterr? gyakorl?kb?l tov?bbl?pve az evol?ci?s k?pess?g?nk maxim?lis hasznos?t?s?t v?lasztjuk a kapcsolatainkon kereszt?l t?rt?n? ?nkifejez?sben. A kezel?sek hat?s?ra ?trendezz?k, menedzselj?k val?s?gteremt? energiamint?inkat az univerzum ?sszes  vonatkoz?s?val fenn?ll? / l?trej?v?  kapcsolatainkban.Mindennel, ?s mindenkivel, ami k?r?lvesz benn?nket, Harmadik H?l?n kereszt?l hozunk l?tre kapcsolatot. ?n vagyok az els? h?l?, akivel vagy amivel kapcsolatba l?pek, az a m?sodik h?l? birtokosa, ?s a kett?nk k?z?tti kapcsolat energetikai t?lt?sei a Harmadik H?l?ba rendez?dnek. A k?t entit?s k?z?tti kapcsolat teh?t ?gy j?n l?tre, hogy Harmadik H?l? keletkezik, melybe mindk?t oldalr?l energetikai t?lt?seket tesz?nk. A Harmadik H?l? seg?ts?g?vel v?ltoztatni tudok a kapcsolat val?s?g?n.A kalibr?l?s sor?n r?szekre szedj?k az adott kapcsolati h?l? t?lt?seit, szort?roz?st v?gz?nk , majd tudatosan ?j szinten ?sszeillesztj?k, ?jra rendezz?k a t?lt?seket

  A Harmadik H?l?k rendszere egys?ges ?s egyetemes t?rol? rendszerhez hasonl?an m?k?dik ?s az univerzum keresztkapcsolatos jelleg?t illusztr?lja. Amikor egyetlen Harmadik H?l?ra f?kusz?lunk, valamennyire hat?ssal vagyunk. A IX-XII.F?zisokban a v?ltoztatni k?v?nt kapcsolataink energiat?lt?seit vessz?k szem?gyre majd rendezz?k ?t a kiteljesed?s?nk ?rdek?ben. Peggy azt mondja, hogy kiv?lts?g ?s felel?ss?g az ?nmegval?s?t?snak ez a szintje. ?n pedig csod?latosnak ?s izgalmasnak tartom, hogy eljutottunk ide :)

  Peggy level?hez kattints ide! >>>

   

                                                                                  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére