• Az evol?ci? teremt?j?nek ?tja Az evol?ci? teremt?j?nek ?tja
  Az evol?ci? teremt?j?nek ?tja - a H?l?logika ereje: EMF Balancing Technique? -EMF Kiegyenl?t? Technika- XIII.F?zisa
   Nagy szem?lyes ?s kollekt?v v?ltoz?sok idej?t ?lj?k. A transzform?l?d?si utaz?sunk jelen id?szaka hatalmas lehet?s?get k?n?l korl?tainkat t?lsz?rnyal? fejl?d?sre. Amennyiben tov?bbra is azt gondoljuk, mondjuk, ?rezz?k vagy tessz?k, mint eddig, az eredm?ny - a val?s?gunk - is ugyanaz marad. Az evol?ci?s folyamat tudatos befogad?s?t v?lasztod, vagy maradsz ott, ahol vagy? 
  Az EMF kiegyenl?t? Technika XIII. F?zis?nak megtapasztal?s?val ?s elsaj?t?t?s?val eszk?zt kapsz a szem?lyes energi?d, leg?rt?kesebb forr?sod, tudatos ?sszpontos?t?s?ra ?s ?tszervez?s?re, amelyet azt?n a mindennapokban alkalmazva, ?letform?d, val?s?gteremt?sed r?sz?v? teszel. Ezt a m?lyrehat?, igen er?teljes eszk?zt megoszthatod mindazokkal a k?rnyezetben, akik megh?v?st ?reznek r?. (A munkaf?zetet e-mailben juttatjuk el a r?sztvev?knek).
  Gondolataid, szavaid, ?rzelmeid ?s cselekedeteid energiat?lt?seket hoznak l?tre, melyek meghat?rozz?k az ?leted mint?it. V?llalj felel?ss?get az energiamint?id?rt a b?lcsess?g, ?r?m ?s szeretet energi?j?ban... ?s m?g azt is ?szreveszed majd, hogy sokkal gyakrabban nevetsz!
  www.emfbalancingtechnique.com www.emf.hu www.kvantumlovaglas.hu  
  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére