EMF Balancing Technique?

Az EMF Balancing Technique? - Emberi elektrom?gneses er?t?r Kiegyenl?t? Technika a mai id?k energiakezel?se, amelyet Peggy Phoenix Dubro fejlesztett ki. ?nmagunk energetikai l?nyk?nt val? megismer?se  az energia anat?mi?nk, a  H?l? felfedez?s?vel kezd?dik, ?s az abban rejl? lehet?s?gek folyamatos felt?r?s?val illetve a rendszer m?k?dtet?s?vel folytat?dik... ennek v?gs? m?dja pedig  a szem?lyes energia f?kusz?lt kinyilatkoztat?s?val a v?gyainkat t?kr?z? val?s?g l?trehoz?sa..
A kezel?sek alatt a fogad? az er?ter?ben t?rolt energiat?lt?seib?l szort?rozva, az egy?ni ?n-t a teljess?g?vel val? k?vetkez? egyens?lyhelyzetre kalibr?lja.  Err?l, a meg?rt?s?vel ?sszhangban l?v? ?j rezg?sszintr?l azt?n a kezel?seket fogad? egy?n tudatos ?sszpontos?t?ssal a sz?nd?kai megval?s?t?s?ra ?ramoltatja ki legbecsesebb forr?s?t, szem?lyes energi?j?t..

EMF Balancing TechniqueAz I-IV.F?zisokban megismered a H?l?dat, meg?rted ?s a sz?nd?koddal el?seg?ted az ott tal?lhat? elektrom?gneses t?lt?sek ?trendez?s?t (kalibr?l?s?t) a b?lcsess?g ?s szeretet egyens?ly?ra, (I.F?zis), a m?ltad ?tford?t?s?ra a val?s?gteremt?sed t?mogat?s?ra (II.F?zis), a teljess?ged  sug?rz?s?ra ?s a tudatos jelenl?tre (III.F?zis) ?s a j?v?beli lehet?s?geid kiv?laszt?s?ra ?s azok megval?s?t?s?nak a feler?s?t?s?re (IV:F?zis)
Ezzel  az energia-anat?mi?dat a legmegfelel?bb  k?sztet?sre hangolod, a mindenkori meg?rt?sed szerinti ?j egyens?lyra ?nval?ddal. hogy teremthesd magadnak a lehet? legmegvil?gosodottabb ?letet.

Az V-VIII.F?zisokban tudatosan elk?telezheted magad az ?j er?d finom lebont?s?ra ?s az ?ltalad kiv?lasztott mestertulajdons?gokra ir?ny?t?s?ra a mindennapi ?letben. Ezzel a tudatos elk?telezetts?ggel ?j energiamint?kat hozol l?tre, amelyek tov?bb serkentik a fejl?d?sedet.

A IX-XII.F?zisokban  Harmadik vagy kapcsolati H?l?k meg?rt?s?vel ?s alkalmaz?s?val hatalmas eszk?z birtok?ba ker?lsz a kapcsolataid val?s?g?nak form?l?s?hoz. Egyetemes/univerz?lis emberk?nt m?g nagyobb felel?ss?get v?llalsz a teljess?ged energi?j?b?l t?rt?n? val?s?gteremt?s folyamat?ban, tudatosan alak?tva a val?s?god k?l?nb?z? vonatkoz?saival fenn?ll? kapcsolataid val?s?g?t (IX.F?zis). B?tran haladsz az egyetemes/univerz?lis egys?g energiaszintje fel?, ahogy tudatosan kifejleszted magadban ?nmagad sz?l?i (X.F?zis) ?s partnerkapcsolati (XI.F?zis) ig?nyeit. 

A XII.F?zisb?l Fejl?d?st?rt?neted teremt?jek?nt emelkedsz ki, az egyetemes egys?g egyedi energiamint?inak megjelen?t?s?vel. Tudod, hogy k?pes vagy az energi?d ?s a fejl?d?sed alak?t?s?ra, ir?ny?t?s?ra ?s menedzsel?s?re. A XII.F?zis sz?nd?ka az evol?ci?-teremt?i gyakorlat ?r?mteli kifejleszt?s?nek el?seg?t?se.

2009 szeptember?ben Peggy szem?lyesen adta ?t nek?nk a technika XIII. F?zis?t, Az evol?ci? teremt?j?nek ?tja, a H?l?Logika ereje c?met visel? alfa-omega f?zist, amely kiv?l?an alkalmas a technika erej?nek megtapasztal?s?ra a bels? b?lcsess?ged ig?nyeinek megfelel?en. Ez a f?zis alkalmas a H?l?ban rejl? ?sszes lehet?s?g aktiv?l?s?ra ann?l, aki m?g nem tal?lkozott az EMF energiahangol?saival, aki az els? n?gy, vagy az V-VIII. f?zisok ut?n  veszi fel, fel?bresztheti a t?bbi f?zis speci?lis rezonanci?it. Aki pedig a sorozat koron?jak?nt tapasztalja meg a XIII. F?zist, egy ?jabb beteljes?l?st ?lhet meg. B?rmelyik szinten is vagy a technika alkalmaz?s?val, ezzel a kezel?ssel fel?bresztheted, friss?theted a szem?lyes energi?dat: a gondolataid, szavaid, ?rzelmeid ?s cselekedeteid t?lt?seit nagyobb er?re ?s f?kuszra hangolhatod. ?tszervezheted, ?jra-?sszpontos?thatod a szem?lyes energi?dat a val?s?gteremt?sed ig?nyre-igaz?t?sa c?lj?b?l. Ez a kezel?s egy?nileg ?s csoportosan is megtapasztalhat?.

A kezel?ket a vil?g t?bb mint 70 orsz?g?ban k?l?nf?le sz?nd?kokkal keresik fel, mint b?ke -, nyugalom-?rzet, egyens?ly az ?nval?val, gy?gyul?s, ?nismeret, tudatos val?s?gteremt?s...

Te is megtapasztalhatod a mai id?k szellemt?l sz?rmaz? aj?nd?k?t.

R?szletes inform?ci?k az EMF kezel?sekr?l ?s k?pz?sekr?l:

Az EMF kezel?sek hat?sa a GDV ( Gas Discharge Visualisation) m?dszer m?r?seinek t?kr?ben: B?vebben >>> ?j!!---
vissza az elejére