Kryon - A DNS tizenk?t r?tege


Arany Kegyelem 2011-re ?s ami ut?na j?n !

Az univerzum energi?i a tudat jelenlegi feler?s?d?tt evol?ci?j?ban val? fizikai, ment?lis, ?rzelmi ?s lelki r?szv?telre h?vj?k az emberis?g csal?dot.

  • Tapasztald meg az Arany Kegyelem Hangol?st a DNS-ed fejl?d?s?nek tudatos serkent?s?re.
  • Terjeszd ki a jelenlegi energia teljesebb megtapasztal?si k?pess?g?t ?nmagad sz?m?ra.
  • Hangold ?ssze az intellektusodat ?s az intu?ci?dat.
  • Hallgat?s?g bevon?sa ? A r?sztvev?k szem?lyesen k?zrem?k?dnek Peggy-vel, ahogy bemutatja a DNS fejl?d?s?nek ?j dinamizmusait.

Az Arany Kegyelem Hangol?s finom?tja ?s feler?s?ti a meg?rt?s?t annak, hogy mit jelent multidimenzion?lis embernek lenni.


K?zvet?tette: Lee Carroll
Illusztr?ci?t k?zvet?t?ssel lehozta: Ilan Dubro-Cohen

Kryon meghat?rozta a DNS matrixunk 12 interdimenzion?lis r?teg?t.

A hangsz?r? ikonra kattintva a h?ber nevek kiejt?s?nek hangfelv?telei online meghallgathat?ak az al?bbiakban.

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saAz ?let f?jaDNS els? r?tegEls? DNS r?teg - Keter Etz Chayim
Jelent?se Kryon szerint: "Az ?let f?ja"

Kryon 2003 j?nius?ban Mt.Shasta-n kezdte a DNS-r?l sz?l? magyar?zatokat. B?r akkor nem nevezte meg ezt a r?teget, utalt r?, ?s magyar?zni kezdett valamennyir?l. A k?zvet?t?s neve: "The Mount Shasta Experience" ?s itt tal?lhat?: http://www.kryon.com/k_chanelshasta03.html K?t h?nap m?lva, augusztusban Del Mar-ban Kryon megnevezte ezt a r?teget. A k?zvet?t?s: "All About Self Worth." http://www.kryon.com/k_chaneldelmar03.html , itt sz? esik m?s r?tegekr?l is.
Ez a r?teg a biol?giai dupla h?lixet k?pviseli.,jelenlegi ?let?nk Mester Kr?nik?j?t. Numerol?giailag "egy"-es, ?s mint ilyen, hordozza az "?j Kezdetek" energi?j?t. Ez a 4D ?s multiD utas?t?sok rendszere a t?bbi 11 r?teg r?sz?re. Az emberi g?nekben t?rolt utas?t?soknak. mind?ssze 3%-a vonatkozik a feh?rj?ben k?doltakra. A marad?k 97% a DNS t?bbi interdimenzion?lis r?teg?re vonatkoz? k?lcs?nhat?sokra ir?nyul. Minden r?teg "Isten neve" h?ber?l... ?s n?melyiknek a lamuriai neve is adott.
Els? r?teg- az els? h?rmas csoport tagja, ez a "F?LDEL?SI R?TEGEK" csoportja

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saA t?rv?ny isteni tervrajzaDNS m?sodik r?tegM?sodik DNS r?teg - Torah E'ser Sphirot
Jelent?se Kryon szerint: "A t?rv?ny isteni tervrajza"

Err?l a r?tegr?l Kyron a k?vetkez? k?zvet?t?sen besz?l: "All About Self Worth" ?s itt
tal?lhat?: http://www.kryon.com/k_chaneldelmar03.html
A m?sodik r?teget Kryon "A t?rv?ny isteni tervrajza" n?ven mutatja be. Ez a 4D ?s a 8. interdimenzion?lis r?teg (amely a f?ldi ?leteink Ak?sa kr?nik?ja) kapcsolat?ra vonatkozik. A 2. ?s 8. r?teg 10-re ad?dik ?ssze, ?s numerol?giailag "egy" -et jelent, azaz, hordozza az "?j Kezdetek" energi?j?t, csak?gy, mint az els?.
M?sodik r?teg - az els? h?rmas csoport tagja, ez a "F?LDEL?SI R?TEGEK" csoportja

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saFelemelked?s ?s aktiv?l?s


DNS harmadik r?tegHarmadik DNS r?teg - Netzach Merkava Eliyahu
Jelent?se Kryon szerint: "Felemelked?s ?s aktiv?l?s"

Ez a r?teg a k?vetkez? k?zvet?t?sben ker?l bemutat?sra: "Activating the Third Layer of DNA" ?s itt tal?lhat?: http://www.kryon.com/k_chanelphilly03.html A harmadik r?teg a "Felemelked?s r?tege". Ez az egyetlen az interdimenzion?lis r?tegek k?z?tt, amely val?ban a felemelked?si st?tuszra ir?nyul. A h?rmas sz?m "kataliz?l?" a sz?mmisztik?ban, ?s a 6.DNS r?teggel ?ll k?lcs?nhat?sban, amely az ima ?s a kommunik?ci? r?tege. A kett? egy?tt 9 (3+6), ami "beteljes?l?st" jelent a numerol?gi?ban. Kryon szerint saj?tos m?don a Tobozmiriggyel (Pineal gland) is kapcsolatban ?ll.
Harmadik r?teg - az els? h?rmas csoport tagja,ez a "F?LDEL?SI R?TEGEK" csoportja

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saIsten f?ja,ami a csal?d


DNS negyedik r?tegNegyedik DNS r?teg - Urim Ve Tumim

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?sa

A t?rv?ny isteni tervrajza

?t?dik DNS r?teg - Aleph Etz Adonai

Jelent?se Kryon szerint: "F?ny & Er?" /"Krist?ly magenergia"/ "A legfontosabb spiritu?lis min?s?g, Isten f?ja: a csal?d"

A negyedik ?s ?t?dik r?teg egy?tt adja (a jelenlegi f?ldi ?letben) az ?nkifejez?s l?nyeg?t ?s az isteni aspektusunkat itt a bolyg?n. Az Ak?sa Kr?nika krist?ly?n l?v? "nevet" jelentik. A k?t r?teget egy?tt ?gy ?rtelmezhetj?k: Alapvet? ?s legfontosabb spiritu?lis min?s?ge mindennek, ami van: Isten f?ja, ami a csal?d. Ezek Isten nevei, ?s nem lehet ezekre, mint k?l?n r?tegekre gondolni. Egy?tt az isteni r?tegek r?szei. A n?gyes ?s ?t?s r?tegeket ismertet? k?zvet?t?s: "Lightworker Frustrations Part II" ?s itt tal?lod: http://www.kryon.com/k_chanelnewport03.html Ez a k?t r?teg egy?tt (4 ?s 5) az interdimenzion?lis Akasa Kr?nik?d, vagyis annak a kr?nik?ja, aki vagy az univerzumban, ?s mindannak, ahol volt?l/vagy. A "Teremt?s barlangj?ban", a krist?lyodon tal?lhat? n?v is itt van k?dolva. A k?t r?teg 9-re ad?dik ?ssze. jelent?se ism?t beteljes?l?s..
Negyedik r?teg - a m?sodik h?rmas csoport tagja, ez az "ISTEN-EMBERI R?TEGEK" csoportja [4-5-6]

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saVagyok aki vagyokDNS hatodik r?tegHatodik DNS r?teg - Ehyeh Asher Ehyeh
Jelent?se Kryon szerint: "Vagyok aki vagyok" - "I am that I am"

A hatodik r?teget ismertet? k?zvet?t?s:
"Meditation and Prayerd" ?s itt tal?lod: http://www.kryon.com/k_chanelreno04.html
A hatodik r?teg a "F?l?ttes-?n", az ima ?s kommunik?ci? r?tege, minden isteni min?s?g kritikus eleme. Ez az ?sszek?t?. a vezet?k. Legszorosabban a 3. r?teggel, (Felemelked?s r?teg) m?k?dik egy?tt. Numero?giailag a 6-os jelent?se "Kommunik?ci?, Egyens?ly ?s Harmonia." Hatodik r?teg - a m?sodik h?rmas csoport tagja, ez az "ISTEN-EMBERI R?TEGEK" csoport [4-5-6]

 eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saFelt?rult Istenis?gDNS hetedik r?tegHetedik DNS r?teg - Kadumah Elohim
Jelent?se Kryon szerint: "Felt?rult Istenis?g"
Lemuriai neve: Hoa - Yawee - Maru (Hoe-awe - Yaweee - Maroo)
Jelent?se: "A DNS anyanyelve"

Ezt a r?teget ismertet? k?zvet?t?s: "The Lemurian Connection" ?s itt tal?lod: www.kryon.com/k_chanelshastaB04.html
A hetedik r?teg a h?rom Lemuriai r?teg egyike, ?s egy fontos p?r r?sz?t is alkotja... A 7-es ?s 8-as a "Lemuriai P?ros r?tegek". A p?ros egyike ez, amelyet a Plej?dokt?l kaptunk isteni kieg?sz?t??l a norm?l f?ldi DNS k?szlet?nkh?z. A Lemuriai neve, Hoa, Yawee, Maru, az intuitiv interdimenzion?lis ?rz?kel?s le?r?s?ra, amellyel a Lemuriaiak rendelkeztek, ?s amely azt is jelenti, hogy "Felt?rult Istenis?g." Hetedik r?teg - a harmadik h?rmas csoport tagja, ez a "LEMURIAI CSOPORT" [7-8-9]

 


eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saF?nylovasokDNS nyolcadik r?tegNyolcadik DNS r?teg - Rochev Baaravot
Jelent?se Kryon szerint: "F?nylovasok"
Akee Yawee Fractua (Awe key-Yawee -Frack-two-au)
Jelent?se: "Mester Kr?nika" vagy "Mesterek Kr?nik?ja"

Ezt a r?teget bemutat? k?zvet?t?s: "The Spiritual Winter" ?s itt tal?lod: www.kryon.com/k_winter04.html
Nyolcadik r?teg a h?rom Lemuriai r?teg egyike, ?s egy fontos p?r r?sz?t is alkotja... A 7-es ?s 8-as a "Lemuriai P?ros r?tegek". A p?ros egyike ez, amelyet a Plej?dokt?l kaptunk isteni kieg?sz?t??l a norm?l f?ldi DNS k?szlet?nkh?z. A Lemuriai nev?nek, Akee, Yawee, Fractua (n?ha Fractus) jelent?se Mesterek Kr?nik?ja, ?s hordozza a "B?lcsess?g ?s felel?s?g" energi?it. Ez a r?teg mostani f?ldi ?let?nk MESTER AK?SA KR?NIK?JA. B?rmely m?sik r?tegn?l t?bb jelent?se van.
Nyolcadik r?teg - a harmadik h?rmas csoport tagja, ez a "LEMURIAI CSOPORT" [7-8-9]

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saKiterjed?s l?ngjaDNS kilencedik r?tegKilencedik DNS r?teg - Shechinah-Esh
Jelent?se Kryon szerint: "Kiterjed?s l?ngja"
Ez a r?teg ?sszef?gg St. Germain "Ibolya l?ng" energi?j?val.

Ezt a r?teget ismertet? k?zvet?t?s: "The Truth About DNA" ?s itt tal?lod: www.kryon.com/k_chanelDNA04.html
A kilencedik r?teg a "gy?gy?t?s-gy?gyul?s" r?teg, szint?n Lemuriai, de nagyon is emberi (nem plej?dokt?l val?).Ez a r?teg felel?s a csod?s gy?gyul?sok?rt ?s a DNS interdimenzion?lis antenn?ja, amely az els? r?teghez "sz?l", ?s lehozza a 4D-be , az emberi test szintj?re a v?laszt (gy?gyul?s).St. Germain Ibolya L?ngja szint?n ezt a r?teget k?pviseli.N?h?nyan "az emberi sejtek intelligencia-aktiv?l?s?r?l" besz?lnek ezzel a r?teggel kapcsolatban. Kryon szerint a harm?nia "meghall?sa" a gy?gyul?s aktiviz?l?s?nak a kulcsa. Kilencedik r?teg - a harmadik h?rmas csoport tagja, ez a "LEMURIAI CSOPORT" [7-8-9]

 


eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saIstenis?g beh?v?saDNS tizedik r?tegTizedik DNS r?teg - Va-yik-ra
Jelent?se Kryon szerint: "Istenis?g beh?v?sa"

Ez a r?teg a 11. ?s 12. r?teggel csomagot alkot. Ez a h?rom utols? a "cselekv? r?tegek" csoportja, ?s nagyban k?l?nb?zik az el?z? 9 mindegyik?nek tulajdons?gait?l. Kryon "Isten" csoportba helyezi ?ket. A 10. r?teget bemutat? k?zvet?t?s: "Invisible Things", amely a Mt.Shasta ?ves ny?ri F?ny konferenci?n hangzott el, ?s itt tal?lod:
http://www.kryon.com/k_chanelShasta05.html
A tizedik r?teget "a l?t Isteni forr?sa"-k?nt is emlegeti Kryon. A numerol?gi?ban a 10-est 1-re reduk?ljuk. ez ism?t az "?j kezdetek" energi?j?t jelenti. Ez az els? az isteni , "Isten r?tegek" k?z?tt, amely "k?rd az istenis?ged meg?rt?s?t" jelenti energetikailag. Az Isten r?tegek "cselekv? r?tegek", mivel azok facilit?lj?k az istenit benn?nk, azaz a hiteles l?ny?nkre ?bred?st, megvil?gosod?st ?s eml?kez?st...
Tizedik r?teg - a negyedik h?rmas csoport tagja, ez az "ISTEN CSOPORT " (10-11-12)

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saAz isteni n?is?g b?lcsess?geDNS tizenegyedik r?tegTizenegyedik DNS r?teg - Chochmah Micha Halelu
Jelent?se Kryon szerint: "Az isteni n?is?g b?lcsess?ge"

Ez a r?teg a 10. ?s 12. r?teggel csomagot alkot. Ez a h?rom utols? a "cselekv? r?tegek" csoportja, ?s nagyban k?l?nb?zik az el?z? 9 r?teg mindegyik?nek tulajdons?gait?l. Kryon "Isten" csoportba helyezi ?ket
Ezt a r?teget bemutat? k?zvet?t?s: "Shasta DNA 2006", elhangzott Mt. Shasta-n, az ?ves ny?ri F?ny konferenci?n, ?s meghallgathatod itt: Free audio of DNA Mt. Shasta Channelling 2006
Tizenegyedik r?teg nem istenn?i vagy n?i energi?ra vonatkozik. A h?ber nyelvben ez a n?v semmif?le n?i utal?st nem tartalmaz. Kryon ink?bb arra utal, hogy ez az "Isteni n?is?g b?lcsess?ge" a tiszta egy?tt?rz?s energi?j?t k?pviseli, amely jelenleg hi?nyzik a dualit?s egyens?ly?b?l itt a f?ld?n. Ezt a r?teget er?s?tette a V?nusz ?talakul?s (Venus Transit) 2005-ben, ?s ebben rejlik a b?ke igaz titka a f?ld?n. Azoknak az embereknek, akiknek ez a r?tege feler?s?dik, a dualit?s f?rfi ?s n?i energi?i egyens?lyba ker?lnek. Az "Isten r?tegek" egyike ez, amely ezekben az id?kben feler?s?t?s hat?sa alatt ?ll a 2012-re val? felk?sz?t?s ?rdek?ben. Megfigyelheted vil?gszerte a gy?zelemre v?gy?k (r?gi f?rfi-er?) ?s az egyens?lyra, megegyez?sre t?rekv?k (?j egyens?lyi er?k) k?z?tti k?zdelmet. Ez a legink?bb v?ltoz?sban l?v? r?teg?nk, semmi k?ts?g, ?s ez lesz a legnyilv?nval?bb tulajdons?g a vil?g ?j vezet?inek szem?lyis?g?ben. Figyeld , ahogy a vezet?s vil?gszerte kiegyens?lyozottabb lesz. (Lee megjegyz?se: Istenem, k?rlek... hogy ez miel?bb ?gy legyen!)
Tizenegyedik r?teg - a negyedik h?rmas csoport tagja, ez az "ISTEN CSOPORT" (10-11-12)

 

eredeti h?ber kiejt?s lej?tsz?saIstenDNS tizenkettedik r?tegTizenkettedik DNS r?teg - El Shadai
Jelent?se Kryon szerint: "Isten" / "Mindenhat? Isten" / "Isten benn?nk"

Ez a r?teg a 10. ?s 11. r?teggel csomagot alkot.Ez a h?rom utols? a "cselekv? r?tegek" csoportja, ?s nagyban k?l?nb?zik az el?z? 9 r?teg mindegyik?nek tulajdons?gait?l. Kryon "Isten" csoportba helyezi ?ket. Ezt a r?teget bemutat? k?zvet?t?s: "Shasta DNA 2006", elhangzott Mt. Shasta-n, az ?ves ny?ri F?ny konferenci?n, ?s meghallgathatod ITT - Free audio of DNA Mt. Shasta Channelling 2006
A tizenkettedik r?teg igen egyszer?. Ez az Isten r?teg, a legistenibb ?s val?ban "a benn?nk l?v? Isten" r?tege. T?bb isteni r?teg?nk van, de ez a 12. a legutols? ?s a legmagasabb rezg?ssz?m? az ?sszes k?z?tt. Mi?rt felel?s ez a r?teg? Kryon ezt mondja, "Ne keress?nk t?bbet, amit ez a r?teg tesz, mint az otthon; b?k?t, fedez?ket ny?jt, ?s az otthonoss?g ?rz?s?t. Legyen az Isten r?teg mindny?jatok otthona."
Tizenkettedik r?teg - a negyedik h?rmas csoport tagja, ez az "ISTEN CSOPORT" (10-11-12)

 

V?gtelen szeretet jelk?pe
DNS aktiv?l?si medit?ci?

Az egyes r?tegek szerep?nek megismer?s?re, a h?rmas csoportos?t?s meg?rt?s?re, az illusztr?ci?k, f?k?nt pedig a h?ber hangz?s rezonanci?ira hangol?d?sra kb. egy ?r?s egy?ni vagy csoportos medit?ci?ra lehet jelentkezni emailben vagy telefonon:

telefon: +36 30 316 0142 
e-mail: somikovacsmaria@gmail.com, info@kvantumlovaglas.hu


---
vissza az elejére