• A TOSA Központ április 20-adikai heti hírleveléből

  A TOSA Központ 2009. április 20-adikai heti hírleveléből

  A hitelesség evolúciója

  A spirituális táplálás és az egó-táplálás közötti különbség

  Első rész

  Sri Ram Kaa-tól és Kira Raa-tól

  Valódi táplálás az, amely egyensúlyt és harmóniát eredményez, és segíti az igaz szeretetbe való kiterjedésünket. Az igaz szeretet minden esereben ítélkezés nélküli; egyszerűen azt jelenti, hogy a Fény energiáját sugárzod magadból. A test számára a valódi táplálás az, amely olyan energiát kínál, amely erősíti, anélkül, hogy méreganyagokkal töltené fel; hiszen ezeket ki kell szűrnie ahhoz, hogy a táplálékhoz jusson.

  A lélek számára a valódi táplálás az, amely az Istenivel való összehangolódást kínálja föl és a szeretet megerősítését eredményezi, anélkül, hogy a fény megtörne a személyes kontrollgyakorlás miatt.

  Amit a háromdimenziós tudatosságon belül „valóságnak” nevezünk, minden értelemben töredezett. Épp ezért, ez a forma, maga a sűrűség megkívánja, hogy a tiszta fényt is megtörjük, azért, hogy olyan rezgéstartományba kerüljön, mely megfelel a többi, sűrűségbeli vibrációnak.

  Az egyén egészsége akkor kerül válságos állapotba, amikor a tiszta, valódi táplálás a felett a norma felett van, amelyet a személy követ.

  A magas rezgésszintű táplálkozás azt jelenti, hogy a sejteknek és a fizikai test szerveinek el kell engedniük azokat az elemeket, amelyek nincsenek a tisztaság tartományában, annak érdekében, hogy vele összehangolódjon.

  S ehhez hasonló az is, ami az érzelmi testben történik: amikor a magasabb frekvenciájú energia belép a személy körüli aurikus mezőbe, érzelmi sebek kerülnek a felszínre, annak érdekében, hogy meggyógyuljanak. Ezért minden seb (MINDEGYIK!) az ítélkezéstől mentes szeretetet kutatja, hogy meggyógyíthassa önmagát.

  Ha valaki nem képes elengedni saját, önmagával szembeni ítéleteit (a megbocsátáson keresztül), a sebek nem gyógyulnak meg; az egó felveszi az összes, most rendelkezésére álló új pszichikus fegyvert, hogy egy olyan irányt támogassan, amely megakadályozza az egyén számára felajánlott gyors gyógyulást.

  A Földön minden létező válságos egészségi állapotban van. Az energia, mely a bolygót füröszti, Isteni rendelkezés következtében érkezik és MINDENT a megoldás felé hajt.

  Ez az univerzális „energiafürdő” még inkább felerősödik, amikor a személy megnyitja magát a magas rezgésszintű tapasztalások és tanítások előtt. Például gyakran vagyunk tanúi az Arkangyali Átszellemüléseket vagy Avesa-workshopokat követő napokban, hogy a részt vevő emberek körül - miután életükkel kapcsolatos kérdéseik és problémáik előtérbe kerültek -, a dolgok mozgásba lendülnek, felemelkednek. Ez egy csodálatos hajtóerő lehet, amennyiben úgy döntesz, hogy lépést tartasz azzal a sebességgel, amelyen a lelked készen áll, hogy vezesse a fejlődésed.

  Ez lehetőséget nyújt az egó destabilizálására, amely mindent megtesz, hogy megvédje hatalmát, amelyet eddig az egyén fölött gyakorolt; ez az egó természetesen meg fogja erősíteni a tudatalatti félelemeket és hiedelmeket, melyeket eddig a pszichikai és érzelmi mintázatok megszervezésére használt.

  Mindenki, aki olyan energiákat integrált, melyek az ő eddig megszokott normáin kívül esnek úgy érezheti magát, mintha megőrült volna. Ez azért történik, mert a vibrációs rendszer nem egyezik azzal a fennálló normával, amelyhez az egó kötötte magát annak érdekében, hogy megőrizze a stabilitását.

  A hiteles spirituális növekedés folyamata megkívánja, hogy az egó hátralépjen és hagyja, hogy a lélek vezessen. Ez csak akkor történhet meg, amikor az egó szeretve érzi magát és bízik a cselekvésben lévő Isteniben, a cselekvés minden szintjén. A hiteles fejlődés a személy rezgésszintjének megemelkedéséről ismerhető fel, mely annak következtében jön létre, hogy az „egó-fénytörések” csökkenek.

  A hiteles fejlődés népszerű alternatívája a Spirituális Aktivizmus, amely onnan ismerhető fel, hogy az egó nyitottabb a spirtuális érékek elfogadására, és megtalálja az ezeket érvényesítő szavakat, érzelmeket. Ez mindössze annyit jelent, hogy az egó új szerkezetet épít. A Spirituális Aktivizmus mindig a hatalomgyakorlás eszközei után kutat, és ehhez egy sokkal árnyaltabb vezérlő rendszert működtet.

  Hogyan lehet kitörni a Spirituális Aktivizmusból? Az önmagadra való éber figyelemmel kezdődik.
  Az érzelmi testet a sűrűség alkotta, s az egó által kormányzott területek közül ez a legerősebb. Ha bármilyen jellegű sérelmet vagy fájdalmat hordozol, tudd, hogy ezek a sűrűség paradigmái és a Belső Gyermek sérüléseit jelentik.

  A gondolatok mindig az érzelmekből ébrednek. Így, a fájdalmon alapuló érzelem olyan gondolakat ébreszt, melyek segítik az agyat, hogy ezeket az érzelmeket érzékelje újra meg újra. Ezek a gondolatok lehetnek védekezőek, tartalmazhatnak hibáztatást, szégyent, de lehetenek egyszerű megfigyelések is.

  Egy kis önmagadra való éberséggel és jó adag elszántsággal, dönthetsz a gyógyulás mellett. Így olyan embereket hívsz magad köré, akik segítik e sebek és korlátokat hordozó hiedelmek elengedését. Ha ez az éberség és elszántság nem lendülne egészséges cselekvésbe, a belső stabilitás megteremtésének alternatívája áll rendelkezésre, az ítélkezésen és a fájdalmon keresztül. Ekkor azt hiszed, hogy valami vagy valaki, rajtad kívül álló a felelős azért a fájdalomért, amit elszenvedsz.

  A bolygó népességének egészsége válságos állapotban van. Mindannyian érzékelik az energetikai elmozdulást, amely jelenleg intézményrendszereik szétesésében fejeződik ki. A külvilág valójában egy reflexió, amely most egy új felismerés szükségességét mutatja meg. Teremtéseinket sokkal szorosabban kell összehangolnunk a spirituális igazsággal.
  A lélekkel való egyesülésünk nélkülözhetetlen.

  A következő héten e cikket a Második Résszel tesszük teljessé.

  Fordította: Kupai Eszter


  >> vissza a bejegyzésekhez <<
   ---
vissza az elejére